Namiesto dvojeurového poplatku za jednu lustráciu v Centrálnom registri exekúcií sa od decembra platí suma 1,60 eura. Centrálny register exekúcií je službou Slovenskej komory exekútorov pre občanov, firmy i orgány verejnej moci, ktoré si chcú overiť, či je voči nim vedená exekúcia a aké sú jej parametre.

V databáze sú rôzne údaje

Občania ho nájdu na webovej stránke www.cre.sk , kde sa môžu zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku začať vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu.

V databáze nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku.

„Nevedomosť o vlastnej exekúcii uvádzajú občania ako jeden z najčastejších dôvodov, prečo neurobili kroky na čo najrýchlejšie uzavretie svojho prípadu a nespolupracovali s príslušným exekútorom,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Ako dodal, cez Centrálny register exekúcii sa ľudia môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam a presvedčiť sa, či je alebo nie je voči nim vedená exekúcia. Podnikatelia si môžu preveriť svojich potenciálnych partnerov, prípadne banky svojich klientov.

Čo neobsahujeCentrálny register exekúcií?

Register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánoch štátnej správy a samosprávy, rozhodnutia ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho súdneho exekútora.

Vyhláška rezortu spravodlivosti od decembra zjednotila cenu za použitie registra, ktorá bola doteraz rozdelená do jednotlivých pásiem. Zvýhodňovaní boli užívatelia, ktorí využívali register vo väčších objemoch. Napríklad pri viac ako 500-tisíc prístupoch zaplatili za jednu lustráciu len 0,2 eura.