Kedy a ako prebieha exekúcia predajom hnuteľných vecí dlžníka?

Kedy a ako prebieha exekúcia predajom hnuteľných vecí dlžníka?

Exekúcia predajom hnuteľných vecí je bežný postup, ktorý môže nastať, ak exekútor nebude vedieť vymôcť dlh napríklad zrážkami zo mzdy či zablokovaním bankového účtu. Ako prebieha exekúcia predajom hnuteľných vecí na dražbe, predaj ktorých vecí je zakázaný, a na ktoré...
Dlžníci môžu v exekúcii prísť aj o svoju nehnuteľnosť

Dlžníci môžu v exekúcii prísť aj o svoju nehnuteľnosť

Dlžníci, ktorý čelia exekučnému konaniu, môžu prísť aj o svoju nehnuteľnosť. Exekúcia nehnuteľnosti je väčšinou posledná možnosť, ako sa veriteľ cez exekúciu dostane k svojim peniazom. Na výkon dražby sa vyžaduje súhlas veriteľa a nehnuteľnosť musí byť zároveň vo...
Kedy podlieha exekúcii aj nehnuteľnosť a ako prebieha dražba?

Kedy podlieha exekúcii aj nehnuteľnosť a ako prebieha dražba?

Exekúcia nehnuteľnosti či jej dražba v rámci exekučného konania je väčšinou posledná možnosť, ako sa veriteľ cez exekúciu dostane k svojim peniazom. Na výkon dražby sa vyžaduje súhlas veriteľa a nehnuteľnosť musí byť zároveň vo vlastníctve dlžníka. Až potom môže...
Kto a ako môže podať návrh na exekučné konanie?

Kto a ako môže podať návrh na exekučné konanie?

Exekúcia je proces vymáhania dlhov a pohľadávok. Môže ísť o nedoplatok na sociálnom poistení, dlh na daniach, nesplácanie úverov a podobne. Veriteľ je oprávnený na základe vykonateľného rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať s exekúciou. Exekúciou sa...