Dôchodcovia, ktorým sa z penzie strháva exekučná zrážka, si v lete prilepšia. Mení sa totiž hraničná suma, ktorú im aj napriek dlhu nemôžu z dôchodkovej dávky zobrať. Jej úroveň je naviazaná na výšku životného minima, ktorá sa už tradične mení na začiatku júla. Na jednej strane tak budú dôchodcovia dostávať vyššiu penziu, na strane druhej budú mať dlh na pleciach o niečo dlhšie. Exekútor im totiž bude môcť strhávať menej peňazí, tým pádom bude dlhšie trvať aj exekúcia.


Životné minimum stúpne od začiatku júla tohto roka zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Nová suma bude platiť do 1. júla tohto roka do konca júna nasledujúceho roka. Podľa zákona ide spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze.

Okrem toho, že sa podľa životného minima počítajú rôzne dávky a ovplyvňuje dôchodky, jeho suma je dôležitá aj pri výpočte exekučných zrážok z penzie či zo mzdy. Rast životného minima ľuďom pomáha v tom, že zvyšuje sumu, ktorú im exekútor nemôže zobrať. Niektorým penzistom sa môže exekúcia aj zastaviť. Stane sa to vtedy, ak bude chránená suma vyššia ako ich dôchodková dávka. Exekúcie dôchodku sa v takých prípadoch už vykonávať nebudú. Obnovia sa až potom, ako výška dôchodku opäť prekročí hranicu chránenej sumy.


Situácia so zrážkami z dôchodku sa môže zmeniť zase v januári budúceho roka. Vtedy sa valorizujú všetky dôchodky. Keďže sa chránená suma na začiatku roka nezmení, ale výška dôchodku áno, peniaze navyše, ktoré penzisti dostanú vďaka valorizácii, im môže zobrať exekútor. Prípadne môže rast penzie odštartovať exekúciu, ktorú zastaví júlová zmena životného minima.

K valorizácii môže po novom prísť aj počas roka, ak by sa opäť prudko zvýšila dôchodcovská inflácia. Aktuálne štatistiky tomu nenasvedčujú. Od posledného zvyšovania by musela stúpnuť o päť percent, pričom za posledné štyri mesiace sa zvýšila len o 2,3 percenta.

Exekúcia a dôchodok od júla

Každému penzistovi s exekúciou sa zrážky z dôchodku určia tak, že sa z penzie odpočíta chránená suma, zvyšok sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi a rozdelí sa na tri časti. Výška zrážky sa líši podľa toho, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku. Prvá tretina je určená na všetky pohľadávky a druhá na prednostné pohľadávky. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Exekútor potom môže použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, zrážka sa urobí z prvej tretiny. Ak o prednostnú, zrážka sa vykoná v rámci prvých dvoch tretín.

Pri prednostnej pohľadávke musí dôchodcovi zostať sto percent sumy životného minima. To znamená, že mu od júla zostane z penzie minimálne 273,99 eura mesačne. Nepostihnuteľná sumu sa zvyšuje o polovicu tejto sumy, ak penzista ešte niekoho vyživuje. Môže sa starať napríklad o nezaopatrené dieťa. Suma, na ktorú exekútor vtedy nemôže siahnuť, sa tak ešte zvýši o 136,99 eura mesačne. Dokopy vtedy musí penzistovi zostať aspoň 410,98 eura mesačne.

Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, dane, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa či pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Exekúcia a dôchodok od júla 2024
Ako bude fungovať exekúcia a dôchodok od júla 2024? (Ilustračné foto: Freepik/exekúcia a dôchodok)

V prípade neprednostnej pohľadávky musí poberateľovi dôchodku zostať aspoň 140 percent sumy životného minima. V tomto prípade to bude od júla 383,59 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej penzista poskytuje výživné, mu musí zostať tiež ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 191,80 eura. V prípade, že ide o zrážku výživného na maloleté dieťa, musí penzistovi zostať minimálne 115,07 eura mesačne. Ak okrem toho ešte niekoho vyživuje, k tejto sume sa pripočíta ďalších 95,90 eura. Neprednostné pohľadávky sú napríklad splátky úverov.

Sociálna poisťovňa peniaze musí strhávať

Penzisti s exekúciou sa od leta rozdelia na dve skupiny. Prvej začne od štátu chodiť vyšší dôchodok. Stúpne suma, ktorú im exekútor nemôže zobrať a ktorá sa odpočítava pri výpočte zrážok. Keďže sa dôchodky vyplácajú vždy vopred, penzie budú prvýkrát v novej sume vyplatené až v auguste. Exekučné zrážky klesnú od júla, dôchodcovia preto v auguste dostanú aj peniaze navyše, ktoré im Sociálna poisťovňa strhne v júli z dôchodku.

Ak dôchodca poberá penziu napríklad na úrovni 700 eur mesačne, žije sám a exekútor od neho vymáha dlh na splátkach úveru vo výške tisíc eur, z jeho penzie sa najprv odpočíta chránená suma na úrovni 383,59 eura, keďže splátka je neprednostná pohľadávka. Výsledok sa potom rozdelí na tretiny, z čoho len jedna môže ísť na exekúciu. Kým doteraz by exekútor dôchodcovi strhával zhruba 107 eur mesačne, od júla to bude o necelé dve eurá menej. Na účet alebo poštou teda penzistovi bude chodiť vyše 594 eur.

Druhú skupinu budú od júla tvoriť penzisti, ktorým exekúcia dôchodku dočasne skončí. Rast životného minima totiž v praxi môže spôsobiť, že chránená suma bude vyššia ako samotná penzia. Keď dôchodca poberá napríklad 380 eur mesačne, exekútor mu napríklad nemôže strhávať neprednostné pohľadávky. No jeho dlh sa ani po pozastavení exekúcie nevymaže. Keď sa dôchodková dávka po januárovej valorizácii zvýši a prekročí hranicu chránenej sumy, exekúcia dôchodku bude pokračovať až do splatenia.

Sociálna poisťovňa tiež nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť, keď o to dôchodca požiada. Poisťovňa musí začať vykonávať exekučné zrážky z dôchodku, keď o tom rozhodne exekútor. Plní si tak zákonnú povinnosť. Podobne to funguje v prípade mzdy, vtedy musí zrážky z výplaty robiť zamestnávateľ. Do úvahy sa neberie ani životná tieseň, keďže na to slúži práve životné minimum a chránená suma.