Od júla tohto roka sa mení suma životného minima, ktorá ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


V súvislosti s rastom životného minima sa zvyšuje minimum, ktoré musí zostať dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok. Vzhľadom na to, že od júla sa dôchodkové dávky zvyšujú ešte aj na základe mimoriadnej valorizácie, prepočet exekučných zrážok sa vykoná po tomto zvýšení. O týchto zmenách bude poisťovňa informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou v priebehu augusta.

Zmena sumy životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni tohto roka iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nárok na predčasný starobný dôchodok tak od júla vznikne od sumy 430,30 eur mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: