Exekútori budú od júla tohto roka z penzie strhávať menej peňazí. Dôvodom je zmena výšky životného minima, ktorá je na exekučné pravidlá naviazaná. Exekúcia dôchodku tak bude o niečo miernejšia, pretože sa zvýši aj suma, ktorá musí dôchodcovi zostať na jeho základné životné potreby. Penzistom tak síce mesačne zostane viac peňazí, no dlhu sa budú zbavovať dlhšiu dobu. Čím menej im totiž exekútor z dôchodku zoberie, tým viac mesiacov bude exekúcia dôchodku trvať.


Niektorým penzistom sa môže exekúcia aj zastaviť. Stane sa to vtedy, ak bude chránená suma vyššia ako ich dôchodková dávka. Exekúcie dôchodku sa v takých prípadoch už vykonávať nebudú. Zrážky z dôchodku sa líšia podľa toho, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku. Chránená suma môže byť iná aj v prípadoch, kedy sa dôchodca musí starať ešte o niekoho iného. Nižšiu zrážku aj úplné zastavenie exekúcie by mali dôchodcovia pocítiť v augustovom výplatnom termíne.

Situácia so zrážkami z dôchodku sa môže opäť zmeniť až v januári budúceho roka. Vtedy sa totiž valorizujú všetky dôchodky o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Keďže sa chránená suma na začiatku roka nezmení, peniaze navyše, ktoré penzisti dostanú vďaka valorizácii, im zoberie exekútor. Vyššia poberaná penzia môže navyše odštartovať exekúciu, ktorú zastaví júlová zmena životného minima. Peniaze z dôchodku sa začnú opäť strhávať v prípadoch, kedy bude penzia vyššia ako chránená suma.

Exekúcia dôchodku podľa druhu pohľadávky


Po novom sa suma životného minima bude zvyšovať o medziročný rast cien nízkopríjmových domácností za posledných dvanásť mesiacov. Podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli dosiahol úroveň 14,7 percenta. Suma životného minima tak vďaka tomu od júla tohto roka stúpne zo súčasných 234,42 eura na 268,88 eura mesačne.

O výške exekúcie potom rozhoduje stanovené percento zo životného minima. Zrážky z dôchodku sa určia tak, že sa z penzie odpočíta chránená suma, zvyšok sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi a rozdelí sa na tri časti. Prvá tretina je určená na všetky pohľadávky a druhá na prednostné pohľadávky. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Exekútor potom môže použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, zrážka sa urobí z prvej tretiny. Ak o prednostnú, zrážka sa vykoná v rámci prvých dvoch tretín.

exekúcia dôchodku
Exekúcia dôchodku bude miernejšia, pretože sa zvýši suma, ktorá musí penzistovi zostať (Ilustračné foto: Depositphotos/exekúcia dôchodku)

Ak ide o prednostnú pohľadávku, musí poberateľovi dôchodku z penzie zostať sto percent sumy životného minima. To znamená, že mu od júla zostane minimálne 268,88 eura mesačne. Nepostihnuteľná sumu sa zvyšuje o polovicu tejto sumy, ak penzista ešte niekomu poskytuje takzvané výživné. Môže sa starať napríklad o nezaopatrené dieťa. Suma, na ktorú exekútor nemôže vtedy siahnuť, sa tak ešte zvýši o 134,44 eura mesačne. Dokopy vtedy musí penzistovi zostať 403,32 eura mesačne. Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, dane, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa či pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Keď ide o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku musí zostať aspoň 140 percent sumy životného minima. V tomto prípade to bude o júla 376,43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej penzista poskytuje výživné, mu musí zostať tiež ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 188,22 eura mesačne. V prípade, že ide o zrážku výživného na maloleté dieťa, musí penzistovi zostať minimálne 122,93 eura mesačne. Ak okrem toho ešte niekoho vyživuje, k tejto sume sa ešte pripočíta ďalších 94,11 eura. Neprednostné pohľadávky tvoria napríklad splátky úverov.

Kto zaplatí menej a komu sa exekúcia pozastaví

Od júla môžu v prípade penzistov s exekúciou nastať dve situácie. Jednej skupine penzistov začne chodiť zo Sociálne poisťovne vyšší dôchodok. Stúpne totiž suma, ktorú im exekútor nemôže zobrať a ktorá sa odpočítava pri výpočte zrážok. Keďže sa dôchodky vyplácajú vždy vopred, exekučné zrážky budú prvýkrát v novej sume až v auguste. Ale keďže chránená suma má platiť od júla, dôchodcovia v auguste dostanú aj sumu navyše, ktorá im bude naviac zrazená v júli tohto roka. Penzia tak bude jednorazovo ešte vyššia. V ďalších mesiacoch bude vyššia len podľa výšky chránenej sumy.

Povedzme, že dôchodca má penziu na úrovni 700 eur mesačne a žije sám. Exekútor od neho vymáha dlh na splátkach úveru vo výške tisíc eur. Sociálna poisťovňa preto musí uplatňovať aj exekučné zrážky z dôchodku. Z jeho penzie najprv odpočíta chránenú sumu 376,43 eura, keďže splátka je neprednostná pohľadávka. Výsledok sa potom rozdelí na tretiny, z čoho len jedna môže ísť na exekúciu. Kým doteraz by exekútor dôchodcovi strhával zhruba 124 eur mesačne, od júla to bude len približne 107 eur. Na účet alebo poštou mu teda bude chodiť vyše 590 eur. Dlh bude splácať o niečo dlhšie.

Druhú skupinu budú od júla tvoriť penzisti, ktorým exekúcia dôchodku dočasne skončí. Rast životného minima totiž v praxi môže spôsobiť, že chránená suma bude vyššia ako samotná penzia. Keď dôchodca poberá napríklad 370 eur mesačne, exekučné zrážky pri jeho penzii sa od júla zastavia. Ešte do konca júna mu exekútor pri neprednostnej pohľadávke strháva z dôchodku okolo 13 eur mesačne. Jeho dlh sa ani po pozastavení exekúcie nevymaže. Keď sa jeho dôchodková dávka po januárovej valorizácii zvýši a prekročí hranicu chránenej sumy, exekúcia dôchodku bude pokračovať až do splatenia dlhu.

Sociálna poisťovňa tiež nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť na základe žiadosti penzisto. Platí to aj vtedy, ak sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Poisťovňa musí začať vykonávať exekučné zrážky z dôchodku, keď o tom rozhodne samotný exekútor. Plní si tak legislatívnu povinnosť ako platiteľ dôchodku. Podobne to funguje v prípade mzdy, vtedy musí zrážky z výplaty robiť zamestnávateľ. O zmenách pri zrážkach alebo ich pozastavení poisťovňa dôchodcov spravidla vždy informuje.