Každá domácnosť, ktorá odoberá elektrický prúd, musela do konca júna tohto roka platiť koncesionárske poplatky. Túto povinnosť mali pôvodne aj firmy, ktoré zamestnávajú aspoň troch zamestnancov. Išlo o hlavný príjem pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Keď si niekto túto povinnosť neplnil, televízia od neho peniaze mohla vymáhať. Okrem dlhu sa pri omeškaní účtovala aj pokuta. Koncesionárske poplatky boli od 1. júla definitívne zrušené a financovanie televízie po novom zastrešuje len štátny rozpočet.


Ľudia, ktorí pred zrušením poplatky niekedy nezaplatili, sa dlhu a povinnosti zaplatiť v skutočnosti nezbavili. RTVS na to upozornila hneď potom, ako parlament vo februári tohto roka schválil zrušenie koncesionárskych poplatkov. „Oznamujeme vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30. júna 2023 nezaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona vám nezaniká ani prípadný dlh,“ informovala RTVS. Ak niekto začal odoberať elektrinu pred júlom, stále musí poplatok uhradiť.

Na redakciu portálu Finsider sa obrátila čitateľka, ktorá pred viac ako tromi rokmi poplatok nezaplatila. Televízia a rozhlas teraz od nej žiada, aby uhradila dlh. Želala si ostať v anonymite, ale redakcia má jej celé meno k dispozícii. S vymáhaním dlhu od RTVS nesúhlasí, pretože podľa jej názoru je už dávno premlčaný. Odvoláva sa pritom na paragraf v Občianskom zákonníku, podľa ktorého je dlh spred troch rokov v podstate odpustený. Tento problém konzultovala aj so svojim právnikom, ktorý jej dal za pravdu a dlh starší ako tri roky jej odporučil neplatiť.

Postupujeme podľa zákona, tvrdí RTVS

Podmienka platenia koncesionárskych poplatkov definuje zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorý platil do konca júna tohto roka. Ten hovorí o tom, kto musí koncesionárske poplatky uhradiť a čo sa stane v prípade, že si svoju povinnosť nesplní.

Šéfka marketingovej komunikácie z RTVS Zuzana Vicelová pre Finsider uvádza, že tento právny predpis stanovuje RTVS ako vyberateľovi úhrady povinnosť vymáhať všetky nezaplatené poplatky. „A to bez ohľadu na ich výšku, termín splatnosti alebo osobný status platiteľa úhrady. V prípade, že RTVS v rámci kontroly platenia úhrad zistí, že platiteľ úhrady nezaplatil úhradu, tak musí takéhoto platiteľa vyzvať na jej zaplatenie. Z plnenia tejto povinnosti zákon nestanovuje žiadnu výnimku,“ hovorí Z. Vicelová.

Koncesionkárske poplatky skončili
RTVS vymáha nezaplatené koncesionárske poplatky (Ilustračné foto: Freepik)

Manažérka komunikácie tiež zdôrazňuje, že nutnosť hradiť koncesionárske poplatky nevyplýva zo spotrebiteľnej zmluvy, ale ide o povinnosť platiť verejnú platbu, ktorá je stanovená zákonom o úhrade za služby verejnosti RTVS. „Postup platenia úhrady ako aj jej vymáhania je stanovený priamo zákonom. RTVS ako verejnoprávna inštitúcia nemôže postupovať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s týmto zákonom. RTVS preto nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, že niektoré nezaplatené úhrady nebude vymáhať,“ dodáva.

S tvrdením, že verejnoprávna televízia môže vymáhať akýkoľvek starý dlh, súhlasí aj advokát Milan Ficek s advokátskej kancelárie Ficek & Partners. „RTVS môže vymáhať dlh aj po troch rokoch, ale dlžník má právo vzniesť námietku premlčania. Súd by teda premlčanú pohľadávku po námietke v prospech RTVS nepriznal,“ tvrdí advokát. Podľa jeho slov tak stačí napísať RTVS list, v ktorom dlžník oznámi, že dlh je premlčaný a že ho neuhradí. Keď to dlžník urobí, televízia podľa neho nebude podávať návrh na súd.

Poplatky aj pre ľudí bez televízie a rádia

Zrušenie poplatkov za rozhlas a televíziu cez pozmeňujúci návrh k zákonu o dani z osobitnej stavby pretlačil poslanec Marián Viskupič (SaS). Firmy aj ľudia museli koncesionárske poplatky uhrádzať aj vtedy, keď nemali žiadne rádio alebo televízor. Preto bol podľa M. Viskupiča poplatok nespravodlivý, neetický a diskriminačný.

Namiesto poplatkov bude RTVS financovaná len zo štátneho rozpočtu. Tento rok by malo ísť o sumu 41,5 milióna eur. Prvýkrát sa miera príspevku zvýši o infláciu v budúcom roku. Vtedy by už malo ísť o 83 miliónov eur na rok. Suma príspevku zo štátneho rozpočtu na tento rok bola vypočítaná podľa najvyššej sumy, ktorá bola dosiahnutá výberom koncesionárskych poplatkov za jeden rok. RTVS bude peniaze dostávať vždy do konca januára v roku, za ktorý sa bude príspevok z rozpočtu poskytovať.

Za televíziu a rozhlas predtým platila každá domácnosť, ktorá odoberala elektrinu a firmy, ktoré zamestnávajú aspoň troch zamestnancov. Výška koncesionárskeho poplatku bola vo výške 4,64 eura na domácnosť, pri firmách sa cena odvíjala od celkového počtu zamestnancov. Pri troch začínal poplatok na rovnakej úrovni, akú platili domácnosti.

Verejnoprávnu televíziu posledných pätnásť rokov živil cez koncesionárske poplatky hlavne podnikateľský sektor. Zmenu preto ocenili zamestnávatelia. Podľa firiem nebola medzi úhradou poplatku, jeho výškou a reálnym využívaním poskytovaných služieb žiadna súvislosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: