Zamestnanci majú posledných päť dní na to, aby svojho zamestnávateľa požiadali o ročné zúčtovanie dane za rok 2021. V prípade, že to nestihnú urobiť do 15. februára a zároveň účtovníčke firmy nedoručia aj potrebné potvrdenia, budú musieť priznávať vlaňajšie príjmy na vlastnú päsť. Daňové priznanie by museli podať najneskôr do konca marca tohto roka.


Požiadať o ročné zúčtovanie dane z vlaňajších zárobkov by mali najmä tí zamestnanci, ktorí mali príjmy len zo závislej činnosti, čiže zamestnania na Slovensku, prípadne aj z dohody. V týchto prípadoch totiž nemusia sami podávať daňové priznanie, pretože nemali žiadny iný zdaniteľný príjem ako napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania.

Finančná správa upozorňuje, že to musia urobiť na predpísanom tlačive a v stanovenej lehote. Ak mal niekto viac zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie môže požiadať ktoréhokoľvek z nich. Účtovné oddelenie potom do neho započíta aj zárobky od ostatných zamestnávateľov. Od tých ale musí žiadať aj potvrdenie o príjmoch do 5. februára. Musia ich dostať najneskôr 10. februára.

Zamestnanci majú výhodu

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 je v zásade spôsob, ako si zamestnanci zo štátom môžu vysporiadať daňové záležitosti. Oproti napríklad podnikateľom alebo zamestnancom, ktorí mali aj iné príjmy, majú ľudia len so zárobkom zo zamestnania výhodu. Nemusia totiž podávať daňové priznanie vo vlastnej réžii. Musia však požiadať svoju firmu o ročné zúčtovanie.

K žiadosti treba priložiť aj potrebné dokumenty. Tie sú síce presne stanovené, ale u každého zamestnanca ide o iné potvrdenia. Napríklad pri zamestnancovi, ktorí si chce uplatniť aj daňový bonus na deti, je potrebné priložiť rodný list. Pri tých, ktorí si budú uplatňovať bonus na zaplatené úroky, je povinnou prílohou potvrdenie o ich zaplatení z banky.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
O ročné zúčtovanie dane za rok 2021 treba požiadať do 15. februára 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Účtovné oddelenie firmy potom zamestnancovi pošle potvrdenie o tom, že urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2021 najneskôr do 2. mája tohto roka. Prípadné daňové nedoplatky alebo preplatky potom zamestnávateľ premietne najneskôr vo výplate za apríl tohto roka. Inak povedané, ľudia budú mať vyššiu alebo nižšiu čistú mzdu.

Zamestnanci ale musia žiadosť správne vyplniť. Okrem základných údajov ako sú meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či názov firmy, sa vypĺňajú aj jednotlivé daňové položky. V tlačive sa vyznačuje aj údaj, či je zamestnanec zároveň dôchodcom.

Označuje sa aj to, či zamestnanec je alebo nie je takzvaný slovenský daňový rezident. Inak povedané, či ide o zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale zarobil tu viac ako 90 percent príjmov.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ďalej sa v žiadosti vypĺňajú údaje o daňových úľavách. Zamestnanec si napríklad uplatňuje nezdaniteľné minimum na manželku alebo manžela. Musí však prehlásiť, že manžel či manželka zarobili vlani menej ako 4 124,74 eura. Musí tiež vyplniť počet mesiacov, za ktoré spĺňa podmienky na uplatnenie tejto úľavy. Doklady k nej sú napríklad potvrdenie o výške príjmu či rodičovskej dovolenke.

Zamestnanec vypĺňa aj údaje na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Dôchodcovia musia do žiadosti zapísať aj výšku penzie. Tlačivo počíta aj s nárokom na nezdaniteľné minimum na zaplatené príspevky do tretieho piliera. Zapisuje sa výška príspevkov za celý rok, no zo základu dane mu nakoniec odpočítajú maximálne 180 eur. Dokladuje sa to napríklad výpisom od správcu tretieho piliera.

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2021 môže obsahovať aj údaje na uplatnenie daňového bonusu na deti. Zapisujú sa meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo a mesiace, za ktoré si rodič bonus nárokuje. Bonus na deti sa dokladuje rodným listom alebo napríklad potvrdením o návšteve školy.

Pri daňovom bonuse na úroky pri hypotéke zamestnanec vypĺňa sumu zaplatených úrokov, ktorú musí potvrdiť banka. Daňový bonus na je v tomto prípade najviac 400 eur. Na konci žiadosti sa ešte môžu vyplniť údaje o poistnom a príspevkoch, ak si ich zamestnanec platil sám. Okrem toho je v tlačive žiadosť o vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Ak chce niekto darovať dve či tri percentá zo zaplatenej dane, musí zaškrtnúť aj políčko so žiadosťou o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Na konci ešte treba uviesť, koľko mal žiadateľ zamestnávateľov, miesto a čas vyplnenia žiadosti a podpis.

(Inzercia)