Pri požiari v dome či byte hasiči zisťujú, čo ho spôsobilo. Ak je nehnuteľnosť poistená, príčina bude zaujímať aj poisťovňu. V prípade, že to súvisí so zanedbaním povinností majiteľa, môže poistné plnenie krátiť alebo úplne zamietnuť. Dobrým príkladom je elektrina v domoch, bytoch či iných budovách. Zákon totiž hovorí, že ju musí pravidelne kontrolovať odborník. Ak to bude majiteľ ignorovať a elektrina spôsobí škody, poistka mu bude na nič. Viac zodpovednosti majú v tomto smere majitelia verejných budov.

O tom, kde a ako často sa musí robiť revízia elektroinštalácie, hovorí vyhláška ministerstva práce z roku 2009. Legislatíva rozlišuje budovy podľa ich určenia, výšky či horľavosti materiálov. Napríklad murované obytné budovy musia mať vykonanú revíziu každých päť rokov. Ide teda aj o bežné domy. „Pri murovaných rezidenčných nehnuteľnostiach je povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu elektrických rozvodov každých päť rokov. Platí, že revíziu elektroinštalácie musí mať majiteľ novej nehnuteľnosti ku jej kolaudácii a v prípade, že na staršej nehnuteľnosti urobí rekonštrukciu elektrických rozvodov,“ vysvetľuje senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Každých päť rokov musia robiť revíziu aj majitelia kancelárskych budov. Pre školy, jasle, hotely či iné ubytovacie zariadenia a rekreačné strediská platí pravidelná trojročná kontrola. Okrem toho musí byť elektrina každé dva roky skontrolovaná aj v objektoch, ktoré sú postavené z horľavejších materiálov. To isté platí pre obytné budovy, ktoré sú vyššie 50 metrov a iné budovy nad 30 metrov. Raz za dva roky musí byť revízia vykonaná aj v objektoch, kde sa zhromažďuje viac ako 250 osôb. Ide napríklad o divadlá, štadióny či obchodné domy. Raz za rok musí byť skontrolovaná aj kdekoľvek dočasne inštalovaná elektrina.

Elektrina môže spôsobiť škody

V prípade poistnej udalosti zisťuje poisťovňa všetky okolnosti, ktoré k nej viedli a čo bolo jej príčinou. Vždy platí, že musí byť preukázaná takzvaná priama súvislosť medzi poistnou udalosťou a jej príčinou. Poisťovňa sa pri likvidácii poistnej udalosti drží správ od hasičov či polície. Keď v dome vznikne napríklad požiar a v správe od hasičov bude uvedené, že príčinou bola elektrina, poisťovňa bude vyžadovať od majiteľa poslednú správu o revízii. Bez toho by mohol prísť o časť alebo celé poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti či domácnosti.

Podľa odborníkov poisťovňa nekontroluje, akým spôsobom a v akej kvalite bola zrealizovaná elektroinštalácia. „Kľúčovým dokladom je revízna správa elektroinštalácie, ktorá nesmie byť v čase poistnej udalosti staršia ako päť rokov. Na zdokladovanie revízie stačí poisťovni potvrdenie od autorizovaného technika, ktorý je oprávnený realizovať revíziu elektroinštalácie, alebo faktúra s jasným popisom, ktorý hovorí o zrealizovanej revízii elektroinštalácie,“ tvrdí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Elektrina
Elektrina musí byť kontrolovaná každých päť rokov (Foto: Vladimír Benko/MV SR)

Okrem elektroinštalácie musí majiteľ nechať pravidelne skontrolovať aj bleskozvod. Revízia je pri ňom povinná každé štyri roky. „Poisťovne revíziu vyžadujú, keďže ju legislatíva požaduje pri stavbách, ktoré boli skolaudované s bleskozvodom. Ak by bleskozvod na takomto objekte chýbal alebo by nemal revíziu, bude mať majiteľ pri spôsobení škody bleskom problém. Revíziu bleskozvodu pri rodinnom dome si musí každý majiteľ zabezpečiť sám, pri bytovom dome by ju mal zabezpečovať správca,“ pripomína M. Búlik.

Revízia väčšinou chýba

Podľa poisťovní, na ktoré sa obrátil portál Finsider, sú najčastejšími škodovými udalosťami pri elektroinštalácii požiar, skrat, prepätie a zadymenie. Tieto riziká kryje poistenie nehnuteľnosti, ale aj domácnosti. Rozdiel môže byť len pri neskolaudovanom aj skolaudovanom dome. Vybavenie domácnosti totiž niektoré poisťovne pri neskolaudovanom dome poisťujú a iné zase nie.

Keď už nastane poistná udalosť, poisťovne preveruje technický stav, príčinnú súvislosť so vznikom požiaru ako aj vykonanú revíziu. „Najčastejší problém pri likvidácii takýchto škodových udalostí je práve chýbajúca revízia alebo potvrdenie o revízii elektroinštalácie. V prípade, že zanedbanie tejto povinnosti malo vplyv na vznik škodovej udalosti, poisťovňa môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia, prípadne ho celkom zamietnuť,“ zdôrazňuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.

Stáva sa tiež, že majitelia revíziu síce majú, ale pri požiari sa zničila aj dokumentácia, ktorá to potvrdzuje. Poisťovne tvrdia, že majiteľ tieto doklady jednoducho musí predložiť. Preto odporúčajú, aby si ľudia revíziu naskenovali a uložili na virtuálne úložisko, aby ich mali k dispozícii aj po rozsiahlom požiari. Záznamy o vykonanej revízii sú zvyčajne uchovávané aj vo firme, ktorá ju robila. Prípadne má daná firma k dispozícii záznamy o tom, že revíziu u majiteľa v danom období vykonala.

Kontrola elektriny sa nevyžaduje pri bežných elektrospotrebičoch v domácnosti. To znamená, že aj keby požiar podľa správy od hasičov spôsobil skrat v spotrebiči, poisťovňa neskúma, aký bol starý a nevyžaduje revíznu správu. Výnimkou sú spotrebiče na stavbách alebo v priemyselných prevádzkach.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: