Kým poisťovňa neobhliadne vytopený byt, majiteľ by nemal odstraňovať škody. Výnimkou je situácia, kedy z bezpečnostných dôvodov musí zasiahnuť. Upozornila na to poistná analytička zo Swiss Life Select Nikola Nedeliaková.


O tom, ako by mal majiteľ bytu postupovať, rozhodujú okolnosti. Ak voda uniká z majiteľovho zariadenia, musí odstaviť hlavný prívod vody do bytu. Ak ho vytápa sused, mal by ho hneď kontaktovať. V prípade skrytej vady totiž ani nemusí vedieť, že vytápa suseda.

N. Nedeliaková hovorí, že treba zamedziť ďalším škodám. „Veci, ktoré ešte nepoškodila voda odneste do bezpečia, rovnako tak aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť. Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča, keďže hovor sa nahráva. Zdokumentujte škody, vytvorte fotografie a videá. Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni a to buď telefonicky alebo online. Podľa rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne alebo postačí obhliadka cez videohovor,“ dodáva analytička.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: