Manželský pár si kúpil dom na menej rušnej ulici mesta. Keďže v jeho okolí ešte prebieha stavba ďalších domov, často okolo prechádzajú aj veľké nákladné vozidlá. Jeden z nich pri otáčaní viackrát prešiel kolesami cez ich pozemok a poškodil im betónové obrubníky. Keďže majú nehnuteľnosť poistenú, škodu nahlásili vo svojej poisťovni. Obrubníky sú totiž súčasťou pozemku. Poisťovňa si vyžiada len osobné údaje, popis udalosti, fotodokumentáciu a odhad nákladov na škodu. Následne preplatí škodu a z odhadovanej sumy vo výške 250 eur odpočíta spoluúčasť.

To, že likvidácia poistnej udalosti prebehla aj bez toho, aby na miesto prišiel niekto z poisťovne osobne, sa podľa odborníkov stáva pomerne často. Senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec tvrdí, že osobná obhliadka škody nie je spravidla nevyhnutná vtedy, ak je škoda relatívne nižšia. Odborníci hovoria o desiatkach až stovkách eur. Pre poisťovňu by šlo o zbytočné náklady. Osobnú obhliadku poisťovne vynechávajú aj pri škodách, ktoré sa stavajú častejšie a je ľahko identifikovaný dôvod vzniku škody.

I. Kahanec hovorí, že zároveň musí byť zo zaslanej fotodokumentácie jasné, čo je poškodené, čo sa stalo a aká je hodnota poškodených vecí. „Ak je však škoda vyššia, rádovo v tisícoch eur, tak prebehne fyzická obhliadka. Rovnako tak je obhliadka nevyhnutná v prípade, ak je potrebné vyhodnotiť priebeh škodovej udalosti a zistiť, čo všetko je poškodené. Jedným z dôvodov je aj situácia, keď nie je možné z fotiek určiť príčinu škody a jej rozsah,“ vysvetľuje.

Likvidácia poistnej udalosti bez obhliadky

Pri poistení majetku už väčšina poisťovní ponúka nahlásenie škody cez internet. V takom prípade sa vypĺňajú údaje o klientovi a číslo jeho poistnej zmluvy. Poisťovňa následne vyžaduje popis a priebeh poistnej udalosti. Dokladajú sa aj fotky poškodených vecí a uvádza sa odhadovaná suma škody. Škoda sa potom môže likvidovať dvomi spôsobmi. Buď si majiteľ nechá škodu opraviť a do poisťovne pošle faktúry, ktoré mu preplatí, alebo sa škoda likviduje rozpočtom. To znamená, že poisťovňa vyplatí odhadovanú sumu, od ktorej odpočíta spoluúčasť dohodnutú v zmluve. Poisťovne často využívajú aj takzvanú videoobhliadku na diaľku.

Pri väčších škodách obhliadku poškodených nehnuteľností alebo hnuteľného majetku realizuje mobilný technik. Ten zdokumentuje rozsah poškodenia a podľa možností popíše všetky okolnosti vzniku škody. Daný podklad potom slúži pre následnú likvidáciu udalosti. Poisťovne hovoria, že pri menších škodách to nie je spravidla potrebné. „Doložená fotodokumentácia klienta s uvedením parametrov poškodeného predmetu poistenia a odborné vyjadrenie servisu predložené už pri hlásení udalosti môže likvidátorovi slúžiť ako podklad pre zlikvidovanie udalosti a poukázanie poistného plnenia aj bez vykonania obhliadky,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Kristína Baluchová.

Likvidácia poistnej udalosti
Likvidácia poistnej udalosti môže prebehnúť aj bez osobnej obhliadky (Ilustračné foto: Freepik/likvidácia poistnej udalosti)

Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje časté bezobhliadkové vyriešenie poistnej udalosti najmä v privátnom majetkovom poistení a predovšetkým pri menších škodách na nehnuteľnostiach alebo domácnostiach. „Pokiaľ vieme na základe poskytnutej fotodokumentácie určiť príčinu a rozsah škody, poistnú udalosť vyriešime bez obhliadky a poškodenému pošleme návrh plnenia rozpočtom. Ide teda o škody, ktoré vieme jednoznačne posúdiť na základe fotografií a vykomunikovaním mailom či telefonicky. Sú to najmä poškodenia ako zatečenie, opadnutá omietka. Bezobhliadkovo v súčasnosti vyriešime viac ako polovicu škôd v privátnom majetkovom poistení,“ tvrdí jej hovorkyňa Helena Kanderková.

Počíta sa aj so stratou

Keďže poisťovne na miesto škody nikoho nepošlú, podľa odborníkov sa počíta aj s tým, že niekedy na tom prerobia. „Rátajú s možnosťou určitého percenta plnení, ktoré by pravdepodobne pri osobnej návšteve obhliadkára mohli dopadnúť inak ako pri fotoobhliadke. Kým však bude pre poisťovne matematicky či finančne výhodnejšie riešiť poistnú udalosť takto, určite tak budú robiť naďalej. Dokonca do budúcna si myslím, že takýchto fotoobhliadok bude viac a poisťovne sa budú snažiť zlepšovať aj svoje systémy na skúmanie poistných udalostí. Šetrí to čas a náklady poisťovne a zvyšuje spokojnosť klienta z dôvodu rýchlej likvidácie a vyplatenia poistného plnenia,“ vraví riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefan Fajnor.

Samotné poisťovne hovoria, že procesy riešenia poistných udalostí majú ošetrené a zabezpečené tak, aby zamedzili vzniku poistných podvodov. Ak sú totiž pri škode náznaky, že by mohlo ísť o poistný podvod, napríklad ide o opakované prípady, ďalej škody, ktoré vzniknú krátko po uzatvorení poistnej zmluvy, prípadne je nejasná príčina vzniku škody alebo nesúlad popisu škody s realitou, v takom prípade na miesto posielajú obhliadkového špecialistu.

Podvody pri poistení majetku sú pritom pomerne časté. Poisťovne každý rok hlásia odhalené podvody v stovkách tisíc až miliónoch eur. Predpokladá sa pritom, že podvodov je v skutočnosti omnoho viac. Podľa všeobecných odhadov by mohlo ísť približne o 20 percent všetkých nahlásených poistných udalostí. Odborníci v zahraničí dokonca hovoria až o 50 percentách. Pri odhaľovaní podvodov sa ľudia môžu stretnúť aj s tým, že v službách poisťovne natrafia na bývalých policajtov, dopravných a požiarnych znalcov či rôznych analytikov. Okrem toho si poisťovacie domy pomáhajú aj spoluprácou s detektívnymi kanceláriami či hasičmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: