Poisťovne pociťujú, že pandémia ochorenia Covid-19 má vplyv na vyplatené poistné plnenia. Podľa údajov poisťovne Kooperativa takmer štvrtina všetkých poistných udalostí v dôsledku úmrtí tento rok súvisela s týmto ochorením. Stovky klientov si uplatnili aj vyplácanie denného odškodného pri hospitalizácii či  dlhodobej práceneschopnosti.

V tomto roku Kooperativa vyplatila na poistnom plnení, ktoré súviselo s ochorením Covid-19, spolu 4,7 milióna eur. Celkovo bolo poisťovni nahlásených 2 117 poistných udalostí, z čoho väčšinu predstavovali úmrtia. V porovnaní s rokom 2020 vzrástol objem vyplateného poistného plnenia viac ako 7-násobne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: