Ešte pred mesiacom mala poisťovňa Novis veľké plány. Ukončila upisovanie dlhopisov, z ktorých získala 20 miliónov eur. Tie chcela použiť na expanziu na nové trhy. Teraz náhle končí. Národná banka Slovenska (NBS) jej totiž odobrala povolenie na vykonávanie činnosti.

„Od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 05.06.2023, spoločnosť Novis nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy,“ informovala NBS.

O odobratí licencie rozhodla ešte 1. júna Banková rada NBS. Toto rozhodnutie sa netýka len Slovenska ale všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí. Na fungovanie v iných krajinách Novis totiž používal slovenskú licenciu.

Nekonečný príbeh skončil najtvrdšou sankciou

NBS udeľovala poisťovni sankcie pravidelne. V októbri 2019 musel Novis zaplatiť 175-tisíc eur za používanie nekalých obchodných praktík. Išlo o historicky najvyššiu pokutu pre poisťovňu na Slovensku. V roku 2020 zase poisťovňa dostala dve pokuty po 50-tisíc eur.

Rovnako v roku 2020 poisťovni centrálna banka zakázala pre neobvyklé finančné transakcie narábať s vlastnými peniazmi či majetkom. V roku 2021 zase národná banka obvinila Novis, že investoval menej peňazí, ako mu ukladali zmluvy s klientmi a jej všeobecné obchodné podmienky. NBS preto poisťovni prikázala, aby investoval 20 miliónov eur.

Začiatkom minulého roku zase NBS zverejnila, že poisťovňa Novis nedostatočne kryla kapitálovú požiadavku na solventnosť. Centrálna banka jej vtedy napríklad zakázala vykonávať úkony, ktoré by smerovali k znižovaniu hodnoty jej majetku.

Práve nedostatočná solventnosť je aj najdôležitejším dôvodom odobrania licencie. Podľa zákona ide o najtvrdší trest, ktorý môže NBS poisťovni udeliť. Nedostatočná solventnosť znamená, že poisťovňa nemá dostatok zdrojov na krytie svojich záväzkov. Poisťovňa Novis síce vykazovala, že kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť, no v skutočnosti jej vlastné zdroje boli nižšie.

V rozhodnutí o odobraní povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti centrálna banka vymenúva aj množstvo ďalších dôvodov. Novis sa mal pochybení dopustiť nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách. Ide o jedinú poisťovňu, ktorá využívala slovenskú licenciu na to, aby predávala svoje služby aj v zahraničí.

Novis mal napríklad pri výkone poisťovacej činnosti postupovať „neobozretne“, a to spôsobom, ktorý poškodzuje záujmy jeho klientov zároveň ohrozuje jeho finančnú situáciu. Napríklad podľa NBS poisťovňa namiesto toho, aby peniaze klientov investovala, mala hodnotu investície len formálne vykazovať, bez toho aby tieto aktíva aj reálne nadobudla.

Novis pôjde do likvidácie

Národná banka tvrdí, že odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Keďže Novis už nemôže vykonávať poisťovaciu činnosť, nasledovať bude likvidácia spoločnosti. Do jej začatia majú klienti podľa NBS naďalej poistné krytie, majú nárok na vyplatenie poistného plnenia ako aj na ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv.

NBS teraz podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora a po jeho vymenovaní začne likvidácie Novisu. Jej účelom by malo byť uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.

Následne by mal súd náhodným výberom vymenovať likvidátora zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií. Tým okamihom Novis vstúpi do likvidácie a likvidátor bude následne konať v mene spoločnosti.

„Likvidátor bude informovať všetkých klientov (aj mimo Slovenskej republiky) a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Formu prihlášok a lehotu klientom oznámi likvidátor,“ uviedla NBS.

NBS upozorňuje, že nie je oprávnená hodnotiť priebeh likvidácie ani posudzovať platnosť, či trvanie jednotlivých poistných zmlúv, ani nároky klientov vyplývajúce z poistných zmlúv. Ak nepríde k zhode medzi likvidátorom a klientom v otázke trvania či platnosti zmluvy alebo o výške nároku, musí o týchto otázkach rozhodnúť súd.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: