Ak si poistíme domácnosť, očakávame, že nám poisťovňa v prípade škody vynahradí hodnotu zničených či ukradnutých vecí. Problém môže nastať v prípade, ak presne nevieme, koľko dané veci stáli. Poistenie domácnosti nám aj v takom prípade môže pomôcť, no ak nemáme odložené bločky či faktúry, bude náročnejšie dokázať, aká bola ich skutočná hodnota.

V ďalšom diele poradne portálu Finsider, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Finportal, radíme, čo má klient robiť, aby mu poisťovňa preplatila reálnu škodu z poistenia domácnosti. Na otázku čitateľa odpovedal riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal, Štefan Fajnor.

Otázka:

Na základe čoho si mám určiť poistnú sumu pri poistení domácnosti, ak už nemám bločky a neviem presne, koľko čo stálo? Ako sa bude postupovať v prípade poistnej udalosti, keď sa napríklad zničí televízor, ale ja nebudem vedieť, koľko som zaň zaplatil?

Ak sa bavíme o poistení domácnosti, môžeme laicky povedať, že do kategórie domácnosť môžeme zahrnúť všetky veci, ktoré nie sú pevne pripevnené k domu. Čiže, ak obrátime náš dom hore nohami, všetko čo by z neho vypadlo, spadá by do kategórie domácnosť – ide o nábytok, elektroniku, oblečenie, cennosti, šperky atď.

Správne určenie poistnej sumy pri poistení domácnosti je náročnejšie, ako by sa mohlo zdať. Ak by sme porovnávali dva rovnaké byty v rovnakej lokalite, s rovnakou rozlohou a dispozíciou, nemusia mať rovnakú hodnotu. Každý z týchto bytov môže byť zariadený v inom štandarde. Jeden môže byť zariadený drahým nábytkom vyrobeným na mieru a druhý klasickým nábytkom z obchodného domu v rádovo oveľa nižšej hodnote.

Rovnako je náročné určiť nejakú všeobecnú hodnotu za meter štvorcový nehnuteľnosti. Tá závisí nielen od poisťovne, ale aj od veľkosti domu či bytu.

Pri veľkosti 50 m2 je priemerná hodnota na meter štvorcový iná ako pri 100 m2 alebo 200 m2.

Ako poisťovni dokážem, koľko stálo zariadenie domácnosti, ak už nemám bločky?
Inzercia

Pri likvidácii poistnej udalosti pomôžu aj fotky

Vo všeobecnosti sa základná sadzba môže pohybovať niekde na úrovni od 200 eur za meter štvorcový, no častejšie sa budeme stretávať so sumou okolo 300 eur za meter štvorcový.

V prípade, ak sa nám stala poistná udalosť a klient nevie predložiť poisťovni doklady o kúpe vybavenia domácnosti, ktoré bolo poškodené, vtedy samozrejme pomôže, ak má k dispozícii fotky interiéru svojej nehnuteľnosti. Takúto podrobnú dokumentáciu odporúčame mať vyhotovenú najmä klientom, ktorých byt alebo dom je vybavený drahým nábytkom a majú v nich hodnotnú elektroniku, umelecké diela, šperky a podobne. Je dobré si tieto predmety odfotiť a archivovať na bezpečnom mieste. Poisťovňa môže v niektorých prípadoch akceptovať aj čestné prehlásenie o hodnote poškodených vecí.

Ak nastane poistná udalosť, klient by si mal vypracovať detailný zoznam zariadenia, ktoré bolo poškodené alebo odcudzené. Výhodou je, ak si pamätá aj značku a vek jednotlivých položiek. Prípadne dokáže získať kópie kúpnych zmlúv od dodávateľov. Čím je zoznam presnejší, tým je aj poistná suma bližšia tej reálnej. Poisťovne majú k dispozícii aj rôzne štatistické tabuľky a zdroje, z ktorých vedia zistiť približné hodnoty veci a zariadenia domácnosti, čim vedie klientom pomôcť.

Poistenie domácnosti treba pravidelne kontrolovať

Poisťovňa pri likvidácii a určovaní hodnoty domácnosti zohľadňuje aj výšku poistnej sumy uvedenej na zmluve klienta.

Ak má niekto domácnosť s rozlohou 80 m2 poistenú na výšku poistnej sumy 15-tisíc eur, je veľmi nepravdepodobné, že by sme v danej domácnosti mali nadštandardne drahú TV, sedačku, alebo obraz v hodnote napr. 5 000 eur.

Uzatvorené poistné zmluvy je dobré v pravidelných intervaloch kontrolovať a aktualizovať tak, aby stanovená poistná suma korešpondovala s reálnou hodnotou zariadenia vašej domácnosti. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám a nízkym poistným plneniam pri prípadnej škodovej udalosti.

Ak nastane poistná udalosť, klient by mal obratom kontaktovať poisťovňu, v ktorej má uzatvorenú poistnú zmluvu. Ak sa je jedná o udalosť vo väčšom rozsahu, poisťovňa na miesto zašle svojho technika na obhliadku. V prípade krádeže je potrebné privolať aj políciu. Ak klient nevie ako postupovať, mal by využiť služby sprostredkovateľa, s ktorým danú zmluvu uzatvoril.

Odpovedal : Štefan Fajnor, riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportal

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: