Škody na zdraví a majetku, ktoré si vyžiadala smrteľná nehoda na zastávke mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, by malo kryť povinné zmluvné poistenie (PZP). Tvrdia to poisťovne, na ktoré sa Finsider v súvislosti s udalosťou v hlavnom meste obrátil. Nehoda sa stala v nedeľu 2. októbra vo večerných hodinách. Opitý vodič na zastávke Zochova zrazil niekoľkých ľudí, piati zomreli.

Podľa polície v dôsledku zrážky bezprostredne na mieste zahynuli štyri osoby, tri osoby boli v kritickom stave prevezené do nemocníc, ďalšie tri osoby utrpeli zranenia vyžadujúce lekárske ošetrenie. V pondelok 3. októbra okolo obeda v nemocnici ďalšia zo zranených osôb zomrela. Škody na zdraví a majetku sa v tomto prípade podľa poisťovní uplatňujú v rámci PZP.

„Poškodení, respektíve pozostalí majú nárok na odškodné ako úraz, trvalé následky úrazu, bolestné, smrť či nemajetkovú ujmu, ale aj odškodné za škody spôsobené na majetku. Poškodení alebo pozostalí si tieto nároky uplatnia v poisťovni, v ktorej bolo vozidlo PZP poistené,“ vysvetlila hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Poisťovňa bude peniaze žiadať od vinníka

Škody spôsobené na samotnom vozidle kryje havarijné poistenie. V prípade, že vodičovi namerali alkohol v krvi, poisťovňa má právo v prípade havarijného poistenia poistné plnenie krátiť alebo úplne zamietnuť. Podľa H. Kanderkovej to závisí od poistnej zmluvy, výšky promile v krvi a príčinnej súvislosti alkoholu so vznikom škody. „V prípade odškodnenia z PZP, ak bol požitý alkohol, poisťovňa po vyplatení nárokov poškodeným či pozostalým má právo regresovať vyplatené plnenia od vinníka,“ vysvetľuje hovorkyňa.

To v praxi znamená, že škody na zdraví alebo majetku si môžu ľudia nárokovať v poisťovni vinníka. Tá by nemala odškodnenie pre nich nijako krátiť. Ak potom orgány činné v trestnom konaní potvrdia, že nehodu spôsobil opitý vodič, poisťovňa môže od neho časť alebo celú uhradenú škodu vymáhať. Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor pripomína, že v rámci materiálnych škôd poisťovňa preplatí všetko, čo bolo poškodené v rámci danej nehody okrem majetku vinníka a jeho blízkej rodiny.

Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová upozornila, že poisťovňa preplatí škodu z PZP do limitu dojednaného v zmluve. Pri škodách na zdraví je zákonný limit 5,24 milióna eur na všetkých poškodených spolu, pri škode na majetku je to 1,05 milióna eur. Niektoré poisťovne ale ponúkajú aj vyššie poistné krytie. Limity predstavujú najvyššiu sumu, ktorú poisťovňa musí uhradiť za vinníka nehody, ak spôsobí škodu niekomu inému. Ak by škoda na zdraví alebo majetku bola vyššia, rozdiel musí vinník doplatiť z vlastných peňazí.

Ministerstvo financií má v pláne tieto limity navýšiť. Pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení by mal limit stúpnuť na 6,45 milióna eur. Za škodu na majetku by sa mala suma zvýšiť na 1,3 milióna eur. Ministerstvo to ešte v máji tohto roka avizovalo v predbežnej informácii o tvorbe právnych predpisov. Konkrétny zákon by sa mal predkladať na jeseň.

Smrteľná nehoda a limity na poistke

Keď sa Finsider vlani na zákonný limit pýtal poisťovní, tvrdili, že pri poistných udalostiach sú dostačujúce. „Podľa našich skúsenosti zákonom stanovený poistný limit je absolútne postačujúci pri bežných škodových udalostiach z PZP, či už ide o majetkové škody, škody na živote alebo na zdraví,” povedala vtedy H. Kanderková z Allianzu. Škody, ktoré by prekračovali výšku minimálneho limitu poistného krytia, sa stávajú len ojedinele. Priemerná výška škody, ktoré preplácajú poisťovne z PZP, sa pohybuje od 1 200 do 2 350 eur.

Vysoké limity zatiaľ neprekročila ani jedna z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska. Ešte v roku 2019 sa neďaleko Nitry čelne zrazilo nákladné vozidlo s autobusom, kde sedeli hlavne študenti. Pri zrážke zahynulo 12 ľudí a ďalších zhruba 20 sa zranilo. Kamión ako aj autobus mali uzatvorené PZP v poisťovni Uniqa. „Uniqa vysporiadala nároky drvivej väčšiny poškodených a pozostalých. Celkovo ide o viac než 30 osôb, ktorým bolo vyplatené plnenie presahujúce 0,5 milióna eur,” povedala vlani v októbri hovorkyňa pre Finsider.

Nevyspytateľné ale môžu byť nároky na takzvanú nemajetkovú ujmu. Pozostalí od ľudí, ktorí zahynuli pri dopravných nehodách sa obracajú na súdy a žiadajú finančnú nemajetkovú ujmu. Zákon o povinnom zmluvnom poistení s ňou nepočíta, preto je to väčšinou na rozhodnutí súdov. Tie čoraz častejšie dávajú ľuďom za pravdu a ujmu uznajú. Odborníci ale tejto praxi vyčítali, že jednotlivé priznané sumy sa veľmi líšili.

Stávalo sa tak, že v dvoch podobných prípadoch jeden sudca prisúdil nemajetkovú ujmu vo výške 10-tisíc eur, kým v druhom prípade aj 100-tisíc eur. Tieto problémy sa ale už podľa bývalého riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Imricha Feketeho vyriešili. „Pokiaľ ide o nemajetkovú ujmu, ktorá bola v minulosti problematická, súdna prax sa s ohľadom na jej výšku už ustálila. Výrazné rozdiely priznávaných súm v rámci Slovenska už nie sú,” povedal v rozhovore pre Finsider.

Napriek tomu môžu všetci zranení a pozostalí požadovať nejaké finančné odškodnenie za ujmy, straty či sťažené uplatnenie v živote, ktoré im boli touto nehodou spôsobené. Aj v tomto prípade sa môže pri vymáhaní riešiť, či a prípadne z akého poistenia by sa mali škody uhradiť. „Ak by škodu hradila poisťovňa z PZP alebo poisťovňa, kde má škodca poistenie zodpovednosti z občianskeho života, daná poisťovňa by si tieto vynaložené náklady mohla regresovať voči škodcovi,” povedal Š. Fajnor.