Niektoré poisťovne na Slovenskom trhu pre Finsider potvrdili, že budú brať do úvahy vyššie poistné limity pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Tie sa majú zvyšovať v novele zákona o PZP v rámci transpozície eurosmernice. Návrh ale parlament zrejme nestihne schváliť do konca roka. Poisťovne preto budú vyššie limity garantovať prostredníctvom verejného prísľubu, iné už s nimi počítajú dlhšie.


Limity poškodeným garantujú maximálnu sumu plnenia za škody, ktoré môžu nastať v rámci povinného poistenia. Za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení by mal limit stúpnuť zo súčasných 5,24 milióna eur na 6,45 milióna eur. Za škodu na majetku by sa mala suma zvýšiť zo súčasných 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur. Minimálne limity musia byť vždy jednotné pre celú Európsku úniu.

Allianz – Slovenská poisťovňa sa k vyšším limitom zaviazala verejným prísľubom. „S účinnosťou od 1. januára 2024 bude Allianz klientom kryť škody z PZP v nových, vyšších limitoch. To znamená 6 450 000 eur pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení a 1 300 000 eur pre škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a vznik nákladov spojených s právnym zastúpením,“ uviedla pre Finsider hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková. Aj poisťovňa Pillow, ktorá vstúpila na slovenský trh len začiatkom novembra tohto roka, už od začiatku počíta s limitmi podľa poslednej európskej motorovej smernice.

V poisťovni Wüstenrot platia vyššie poistné limity už od apríla tohto roka. Základný limit PZP kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 6,45 miliónov eur a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,3 milióna eur. Pri vyššom limite poistného plnenia sú všetky škody kryté do sumy osem miliónov eur.

Finsider oslovil aj iné poisťovne, no okrem vyššie spomenutých poisťovní reagovala už len poisťovňa Generali. Tá sa bude riadiť slovenskou legislatívou. Vyššie limity ponúka len v drahších balíčkoch povinného poistenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: