Čo všetko treba vybaviť pri úmrtí blízkej osoby v roku 2024?

Čo všetko treba vybaviť pri úmrtí blízkej osoby v roku 2024?

Ako vybaviť úmrtný list, kto vedie dedičské konanie či aké príspevky patria pozostalým? Úmrtie blízkeho človeka má dopad aj na rodinný rozpočet pozostalých a je spojené s viacerými administratívnymi úkonmi. Portál Finsider pripravil krátky prehľad o tom, ako vybaviť...