Štát môže v určitých prípadoch poskytnúť náhradu nákladov spojených s pohrebom. Nárok na náhradu nákladov sa vzťahuje na pohreb osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Príspevok môže získať ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil.

Ide o náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu. Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom takejto osoby je od januára tohto roka na jednorazovej úrovni 3 759,60 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: