So zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku bola v októbri 2021 aj celková ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,1 bodu na hodnotu 97,0. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Aj keď je aktuálna hodnota výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka, naďalej sa pohybuje pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 5,5 bodu). V porovnaní s obdobím pred pandémiou prejavili vyššiu dôveru podnikatelia v priemysle, obchodníci a v službách. Horšia bola nálada v stavebníctve.

Medzi podnikateľmi v priemysle bola dôvera v októbri najnižšia od februára tohto roka. Indikátor dôvery v priemysle poklesol o 5,4 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu – 4,7. Za najväčší problém obmedzujúci rast priemyselnej produkcie najviac podnikateľov uviedlo nedostatok výrobných zariadení a surovín.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa pritom zhoršuje postupne už tretí mesiac za sebou. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,8 bodu na hodnotu -22. Aktuálny výsledok ostal pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,5 bodu).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: