Raiffeisen Bank International AG (RBI), rakúska materská spoločnosť Tatra banky, dosiahla dohodu o akvizícii českého poskytovateľa devízových a platobných služieb Akcenta CZ.

RBI získa 70-percentný podiel v Akcente a zostávajúcich 30 percent bude vlastniť Raiffeisenbank a.s., česká dcérska spoločnosť RBI.

Akvizícia by mala podporiť snahu RBI stať sa lídrom v oblasti devízových obchodov v strednej a východnej Európe (SVE). Kým približne 75 percent devízového trhu SVE obsluhujú banky, zostávajúcich 25 percent zastrešujú nebankoví poskytovatelia ako Akcenta. „Našou snahou je zvyšovať trhový podiel v oboch segmentoch. Táto akvizícia výborne zapadá do našej stratégie, pokiaľ ide o expanziu obchodnej činnosti a našu „digitálnu cestu“, pretože využíva skúsenosti úspešného trhového disruptora,“ povedal Łukasz Januszewski, člen dozornej rady RBI zodpovedný za trhy a investičné bankovníctvo.