Národná banka Slovenska zrušila predbežné opatrenie z novembra 2020 voči poisťovni Novis. Toto predbežné opatrenie jej zakazovalo narábať s vlastnými peniazmi či majetkom. Podľa NBS pominuli dôvody, pre ktoré bolo toto opatrenie vydané.


Toto predbežné opatrenie malo súvisieť s neobvyklými finančnými transakciami. Poisťovňa Novis vtedy v stanovisku pre Finsider uviedla, že takéto transakcie nikdy nevykonávala.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)