Poisťovni Novis sa nepáči rozhodnutie Národnej banky Slovenska, podľa ktorého poisťovňa investovala poistné prijímané od klientov v nižšom rozsahu, než ako sa s nimi dohodla v poistných zmluvách. Tým mohla podľa NBS poškodiť záujmy klientov.

„Novis investuje prostriedky klientov a plní svoje záväzky presne v zmysle zákona o poisťovníctve. Interpretácia NBS postavená na všeobecnej povinnosti obozretnosti ide výrazne nad rámec zákona a je podľa nás aj vecne nesprávna. Rozhodnutie však samozrejme rešpektujeme a vyhodnocujeme možnosti využitia opravných prostriedkov, aby sme mali možnosť preukázať, že konáme nielen podľa zákona, ale zároveň aj maximálne obozretne. Uvítali sme ukončenie predbežného opatrenia obsiahnuté v rozhodnutí,“ uviedla hovorkyňa Novisu Anna Petrocová.

Centrálna banka poisťovni prikázala, aby peniaze klientov investovala tak, ako sa zaviazala v poistných zmluvách. Toto rozhodnutie sa týka nielen Slovenska, ale všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí na základe slovenskej licencie. Hoci sa poisťovňa môže proti rozhodnutiu odvolať, toto odvolanie nebude mať odkladný účinok.