Od začiatku budúceho roka by mali rásť viaceré dávky v hmotnej núdzi. Vyplýva to z návrhu opatrenia o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo práce. Navrhovaná úprava súm pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022 bude mať podľa rezortu vplyv na čerpanie finančných prostriedkov v sume 1 871 099 eur.

Od januára by sa tak mala napríklad dávka v hmotnej núdzi na jednotlivca zvýšiť zo súčasných 67,80 eura na sumu 68,80 eura. Pri jednotlivcovi s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi by mala dávka stúpnuť zo sumy 129 eur na 130,90 eura. Dvojica bez detí by mala po novom dostávať namiesto 117,80 eura sumu 119,60 eura.

Dvojica s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi dostane po novom 179 eur. Prilepšia si tak o 2,60 eura mesačne. Jednotlivcovi s viac ako štyrmi deťmi dávka stúpne zo súčasných 188,40 eura na sumu 191,20 eura. Dvojica s viac ako štyrmi deťmi už nebude dostávať 237,70 eura, ale od januára sa táto dávka zvýši na sumu 241,30 eura.

Ministerstvo práce navrhuje upraviť aj sumy takzvaného ochranného príspevku na sumu od 15,10 eura až do 70,40 eura pre člena domácnosti podľa jednotlivých paragrafov. Aktuálne sa príspevok poskytuje v rozmedzí súm od 14,90 eura do 69,40 eura.

Stúpne aj takzvaný aktivačný príspevok. Osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti bude mať nárok na 140,80 eura. Na sumu 70,40 eura bude mať nárok člen domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie. Príspevok na nezaopatrené dieťa bude 19,30 eura.

Príspevok na bývanie bude 59,40 eura, ak ide o domácnosť s jedným členom a úroveň 94,80 eura dosiahne vtedy, ak ide o domácnosť s dvoma a viac členmi. 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: