Cenník poštových služieb sa bude meniť. Vyplýva to z opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré je v pripomienkovom konaní. Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Nové poštové ceny by mali začať platiť od januára 2024.

Tabuľka č. 1 (cenník poštových služieb):

Názov službyDo hmotnosti / do sumyMaximálna cenník poštových služieb v eurách
List 1. triedy 1) 50 g1,50
(Poštové podmienky 2) Listová zásielka)100 g1,80

500 g2,10

1 000 g2,90

2 000 g3,50
List 2. triedy 1)50 g1,00
(Poštové podmienky Listová zásielka)100 g1,30

500 g1,60

1 000 g2,40

2 000 g3,00
Doporučený list 1. triedy 1)50 g2,90
(Poštové podmienky Doporučená zásielka)100 g3,20

500 g3,50

1 000 g4,30

2 000 g4,90
Doporučený list 1. triedy – podaj cez ePodací 50 g2,40
hárok1) 100 g2,70
(Poštové podmienky Doporučená zásielka)500 g3,00

1 000 g3,80

2 000 g4,40
Doporučený list 2. triedy1)50 g2,40
(Poštové podmienky Doporučená zásielka)100 g2,70

500 g3,00

1 000 g3,80

2 000 g4,40
Doporučený list 2. triedy – podaj cez ePodací 50 g1,90
hárok1)100 g2,20
(Poštové podmienky Doporučená zásielka)500 g2,50

1 000 g3,30

2 000 g3,90
Poistený list 1. triedy do 30 eur 50 g3,30
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,60

500 g3,90

1 000 g4,70

2 000 g5,30
Poistený list 1. triedy do 30 eur – podaj cez 50 g2,80
ePodací hárok100 g3,10
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,40

1 000 g4,20

2 000 g4,80
Zdroj: Opatrenie pre cenník poštových služieb

Vysvetlivky:

  • 1) Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru poštovými podmienkami alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa uvedené rozmery, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
  • 2) Poštové podmienky sú obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu.
  • 3) Cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad podľa zákona o poštových službách.
  • 4) Ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru určený poštovými podmienkami, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
cenník poštových služieb
Cenník poštových služieb sa bude meniť (foto: Slovenská pošta)

Tabuľka č. 2 (cenník poštových služieb):

Názov službyDo hmotnosti / do sumyMaximálna cenník poštových služieb v eurách
Poistený list 1. triedy do 150 eur 50 g3,60
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,90

500 g4,20

1 000 g5,00

2 000 g5,60
Poistený list 1. triedy do 150 eur – podaj cez50 g3,10
ePodací hárok100 g3,40
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,70

1 000 g4,50

2 000 g5,10
Poistený list 1. triedy do 300 eur 50 g3,70
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g4,00

500 g4,30

1 000 g5,10

2 000 g5,70
Poistený list 1. triedy do 300 eur – podaj cez 50 g3,20
ePodací hárok100 g3,50
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,80

1 000 g4,60

2 000 g5,20
Poistený list 1. triedy do 500 eur 50 g3,80
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g4,10

500 g4,40

1 000 g5,20

2 000 g5,80
Poistený list 1. triedy do 500 eur – podaj cez 50 g3,30
ePodací hárok100 g3,60
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,90

1 000 g4,70

2 000 g5,30
Poistený list 2. triedy do 30 eur 50 g2,80
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,10

500 g3,40

1 000 g4,20

2 000 g4,80
Poistený list 2. triedy do 30 eur  – podaj cez 50 g2,30
ePodací hárok100 g2,60
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g2,90

1 000 g3,70

2 000 g4,30
Poistený list 2. triedy do 150 eur  50 g3,10
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,40

500 g3,70

1 000 g4,50

2 000 g5,10
Poistený list 2. triedy do 150 eur  – podaj cez 50 g2,60
ePodací hárok100 g2,90
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,20

1 000 g4,00

2 000 g4,60
Poistený list 2. triedy do 300 eur  50 g3,20
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,50

500 g3,80

1 000 g4,60

2 000 g5,20
Poistený list 2. triedy do 300 eur  – podaj cez 50 g2,70
ePodací hárok100 g3,00
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,30

1 000 g4,10

2 000 g4,70
Poistený list 2. triedy do 500 eur50 g3,30
(Poštové podmienky Poistená zásielka)100 g3,60

500 g3,90

1 000 g4,70

2 000 g5,30
Poistený list 2. triedy do 500 eur  – podaj cez 50 g2,80
ePodací hárok100 g3,10
(Poštové podmienky Poistená zásielka)500 g3,40

1 000 g4,20

2 000 g4,80
Doporučene 3)1,40
List slepecký (Poštové podmienky Listová zásielka)
7 000 g

0,00
Doporučený list slepecký  (Poštové podmienky Doporučená zásielka)
7 000 g

0,00
Doručenka k doporučeným listom, k poisteným listom 0,70
Doručenka k doporučenému listu slepeckému 0,00
Do vlastných rúk k doporučeným listom, k poisteným listom 0,30
Do vlastných rúk k doporučenému listu slepeckému 0,00
Reklamná adresovaná zásielka (od 50 kusov / podaj)4)50 g 100 g0,90 1,20
(Poštové podmienky Listová zásielka)500 g1,50

1 000 g2,30

2 000 g2,90
Zdroj: Opatrenie pre cenník poštových služieb

Vysvetlivky:

  • 1) Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru poštovými podmienkami alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa uvedené rozmery, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
  • 2) Poštové podmienky sú obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu.
  • 3) Cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad podľa zákona o poštových službách.
  • 4) Ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru určený poštovými podmienkami, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
Cenník poštových služieb
Cenník poštových služieb sa bude meniť (ilustračné foto: Depositphotos)

Tabuľka č. 3 (cenník poštových služieb):

Názov službyDo hmotnosti / do sumyMaximálna cenník poštových služieb v eurách
Úradná zásielka1) (Poštové podmienky Úradná zásielka)50 g      100 g3,30 3,60

500 g3,90

1 000 g4,70

2 000 g5,30
Úradná zásielka – podaj cez ePodací hárok1) (Poštové podmienky Úradná zásielka)50 g      100 g2,70 3,00

500 g3,30

1 000 g4,10

2 000 g4,70
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa k úradnej zásielke0,70
Balík na adresu5 kg4,90
(Poštové podmienky Balík)10 kg5,90
Balík na adresu – podaj cez ePodací hárok5 kg4,20
(Poštové podmienky Balík)10 kg5,20
Balík na poštu5 kg3,90
(Poštové podmienky Balík)10 kg 4,90
Balík na poštu – podaj cez ePodací hárok5 kg3,20
(Poštové podmienky Balík)10 kg4,20
Poistenie k balíkom 30 eur 0,40

150 eur0,70

300 eur0,80

500 eur0,90
Krehké k balíkom 3,00
Neskladné k balíkom 6,00
Poštový poukaz na adresu 1. triedy30 eur3,50
(Poštové podmienky Poštový poukaz na adresu)300 eur4,00

1 500 eur6,50

5 000 eur7,50

15 000 eur12,50
Poštový poukaz na adresu 2. triedy30 eur3,00
(Poštové podmienky Poštový poukaz na adresu)300 eur3,50

1 500 eur5,00

5 000 eur6,00

15 000 eur8,50
Doručenka k Poštovému poukazu na adresu
0,70
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na adresu
0,30
Poštový poukaz na účet  dvojdielny 30 eur1,10
(Poštové podmienky Poštový poukaz na účet)300 eur1,50

1 500 eur2,00

5 000 eur3,50

15 000 eur5,50
Zdroj: Opatrenie pre cenník poštových služieb

Vysvetlivky:

  • 1) Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru poštovými podmienkami alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa uvedené rozmery, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
  • 2) Poštové podmienky sú obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu.
  • 3) Cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad podľa zákona o poštových službách.
  • 4) Ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru určený poštovými podmienkami, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.

Tabuľka č. 4 (cenník poštových služieb):

Názov službyDo hmotnosti / do sumyMaximálna cenník poštových služieb v eurách
Poštový poukaz na účet  trojdielny 30 eur1,20
(Poštové podmienky Poštový poukaz na účet)300 eur1,60

1 500 eur2,10

5 000 eur3,60

15 000 eur5,60
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu na účet0,15
čiastočné – vybrané údaje v elektronickej podobe
čiastočné – vybrané údaje v elektronickej podobe  a papierovej podobe0,16
komplexné – údaje v elektronickej podobe0,16
komplexné – údaje v elektronickej podobe a papierovej podobe0,17
Poštový poukaz ekonomický 30 eur1,10
(Poštové podmienky Poštový poukaz ekonomický)300 eur1,50

1 500 eur2,00

5 000 eur3,50

15 000 eur5,50
Položky spracovaných platieb Poštového poukazu ekonomického0,15
čiastočné – vybrané údaje v elektronickej podobe
komplexné –  údaje v elektronickej podobe0,16
Poštový poukaz na výplatu – podaný elektronicky (Poštové podmienky Poštový poukaz na výplatu)
30 eur

1,50

300 eur1,80

1 500 eur2,50

5 000 eur3,50

15 000 eur5,50
Poštový poukaz na výplatu – podaný na zozname30 eur2,10
(Poštové podmienky Poštový poukaz na výplatu)300 eur2,40

1 500 eur3,10

5 000 eur4,10

15 000 eur6,10
Zaručená lehota dodania k Poštovému poukazu na výplatu
0,20
Vyplaťte dňa k Poštovému poukazu na výplatu  0,20
Do vlastných rúk k Poštovému poukazu na výplatu  0,30
Do vlastných rúk – splnomocnenie vylúčené k Poštovému poukazu
na výplatu
0,30
Vrátenie nájdenej zásielky1,00
Zdroj: Opatrenie pre cenník poštových služieb

Vysvetlivky:

  • 1) Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru poštovými podmienkami alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa uvedené rozmery, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.
  • 2) Poštové podmienky sú obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu.
  • 3) Cena je uplatňovaná pri vyplácaní náhrad podľa zákona o poštových službách.
  • 4) Ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky s hmotnosťou do 50 g presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru určený poštovými podmienkami, uplatňuje sa maximálna cena do hmotnosti 100 g.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: