Slovenská pošta mení od 1. marca tohto roka cenník univerzálnej služby a poštového platobného styku. Informovala o tom na svojom webovom sídle.


Odôvodňuje to aj tým, že od poslednej úpravy cien pred tromi rokmi sa podmienky poskytovania poštových služieb zmenili hlavne nárastom minimálnej mzdy, rastom cien elektrickej energie, pohonných hmôt, papiera a ďalších vstupov.

„Tieto všetky faktory si vynútili zmenu cien jednotlivých služieb. V súlade s podporou elektronizácie služieb je v novom cenníku viac zvýhodnený elektronický podaj zapísaných zásielok,“ vysvetľuje zmeny pošta.

V prípade vytvorenia podacích hárkov do konca februára a podaja zásielok v nich uvedených od 1. marca, budú na pošte účtované ceny podľa cenníka platného od 1. marca tohto roka. Týka sa to aj podacích hárkov uhradených on-line vo februári 2022. Pri tejto úhrade pošta odporúča tieto hárky podať do konca februára alebo zvoliť pred úhradou takzvanú rezervu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)