Valorizácia dôchodku v roku 2024 bude na dvoch rôznych úrovniach. Viac porastú dôchodky, na ktoré vznikne nárok od 1. januára 2024. Tie sa budú zvyšovať o 14,5 percenta. Penzie priznané do 31. decembra 2023, ktorým sa zároveň priznala mimoriadna valorizácia z júla 2023, sa budú od januára zvyšovať o 3,6 percenta.

Penzie priznané do 31. decembra 2023 (valorizácia dôchodku v roku 2024):

 • Zvyšujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky.
 • Všetky penzie, ktoré boli a budú priznané do 31. decembra 2023, sa budú od januára 2024 zvyšovať o 3,6 percenta.
 • Platí to pre tie dôchodkové dávky, pri ktorých bola uznaná mimoriadna valorizácia z júla 2023 na úrovni 10,6 percenta.
 • Rozhodlo o tom pravidlo o valorizovaní dôchodkov, podľa ktorého sa penzie zvyšujú o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť alebo deväť mesiacov roku 2023. Použilo sa percento, ktoré je vyššie.
 • Podľa Štatistického úradu SR bola dôchodcovská inflácia za prvých šesť mesiacov na úrovni 14,5 percenta a za deväť mesiacov 12,5 percenta.
 • Keďže penzie priznané do konca roka 2023 sa mimoriadne valorizujú o 10,6 percenta, valorizácia v januári 2024 len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou.
 • Na tento účel bol vytvorený legislatívny vzorec, podľa ktorého sa rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou počíta.
 • K januárovej valorizácii na úrovni 14,5 percenta aj mimoriadnej valorizácii vo výške 10,6 percenta sa pripočíta samostatne číslo jedna.
 • Následne sa tieto dve veličiny medzi sebou vydelia a nakoniec sa od výsledku odpočíta číslo jedna. Výsledné percento sa ešte zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.
 • Vzorec na odpočet mimoriadnej valorizácie: ((1+riadna valorizácia)/(1+mimoriadna valorizácia) – 1)
 • Výsledok výpočtu je 3,6 percenta. Každý dôchodok priznaný do konca roku 2023 sa teda valorizuje o toto percento.
 • Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške v januárovom výplatnom termíne.
 • Vypočítajte si, ako sa vám zvýši penzia od januára 2024 na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Valorizácia dôchodku v roku 2024 (priznaný do 31. decembra 2023)

Suma dôchodkuValorizácia dôchodku v roku 2024
200 €207,20 €
250 €259 €
300 €310,80 €
350 €362,60 €
400 €414,40 €
450 €466,20 €
500 €518 €
550 €569,90 €
600 €621,60 €
650 €673,40 €
700 €725,20 €
750 €777 €
800 €828,80 €
850 €880,60 €
900 €932,40 €
950 €984,20 €
1 000 €1 036 €
Výpočet: Finsider/valorizácia dôchodku v roku 2024
Valorizácia dôchodku v roku 2024
Valorizácia dôchodku v roku 2024 bude na dvoch rôznych úrovniach (Ilustračné foto: Depositphotos)

Penzie priznané od 1. januára 2024 (valorizácia dôchodku v roku 2024):

 • Zvyšujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky.
 • Všetky penzie, ktoré boli a budú priznané od 1. januára 2024, sa budú od rovnakého dátumu zvyšovať o 14,5 percenta.
 • V praxi to platí pre tie dôchodkové dávky, pri ktorých nebola a ani nemohla byť uznaná mimoriadna valorizácia z júla 2023.
 • Keďže aj pri nich platí pravidlo, že o valorizovaní dôchodkov rozhodne výhodnejšie percento dôchodcovskej inflácie, budú sa zvyšovať o 14,5 percenta. Teda o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov roka 2023.
 • Dôchodky už budú priznané v riadnej sume podľa výpočtu dôchodkovej dávky aj s pripočítaním valorizácie za rok 2024.
 • Dôchodková dávka bude vyplatené podľa toho, kedy penzistovi schvália a priznajú dôchodok. Sociálna poisťovňa má na to 60 dní.
 • Platí tiež, že penzia sa vypláca spätne od dňa podania žiadosti o dôchodok. Penzista tak dostane naraz valorizovanú dôchodkovú dávku aj za predošlé obdobie, počas ktorého čakal na schválenie penzie.
 • Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške v ich stanovenom výplatnom termíne.
 • Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • Vypočítajte si, ako sa vám zvýši penzia od januára 2024 na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Valorizácia dôchodku v roku 2024 (priznaný od 1. januára 2024)

Suma dôchodkuValorizácia dôchodku v roku 2024
200 €229 €
250 €286,20
300 €343,40 €
350 €400,70 €
400 €458 €
450 €515,20 €
500 €572,4 €
550 €629,70 €
600 €687 €
650 €744,20 €
700 €801,40 €
750 €858,70 €
800 €916 €
850 €973,20 €
900 €1 030,40 €
950 €1 087, 70 €
1 000 €1 145 €
Výpočet: Finsider/valorizácia dôchodku v roku 2024

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: