Dôchodcovia majú za sebou pomerne štedrý rok. Penzie sa im valorizovali hneď dvakrát. Najprv na začiatku roka a potom mimoriadne počas leta. Pravidlá sú nastavené tak, že budúcoročný rast penzií bude kvôli tomu nižší. O tom, ako sa zvýšia dôchodky od januára, totiž rozhodne dôchodcovská inflácia. Penzistom, ktorým sa mimoriadne zvýšil dôchodok v lete, od januára už neporastie o plnú sumu novej valorizácie. Januárové zvýšenie len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou.


Od januára sa teda penzie majú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas prvých šesť alebo deväť mesiacov tohto roka. Vyberie sa to percento, ktoré bude pre dôchodcov výhodnejšie. Aktuálne je známy len údaj o dôchodcovskej inflácii za prvý polrok, ktorá dosiahla úroveň 14,5 percenta. Druhý údaj zatiaľ nie je známy a bude ho zverejňovať Štatistický úrad SR. O výhodnejšie percento sa zvýšia len dôchodky, ktoré budú priznané od 1. januára do 31. decembra budúceho roka.

Súčasným penzistom sa zvýšia dôchodky podľa vzorca v zákone, ktorý počíta s mimoriadnou valorizáciou. Vzhľadom k tomu, že tempo rastu spotrebiteľských cien spomaľuje, je podľa ministerstva práce pravdepodobné, že aj po zverejnení dôchodcovskej inflácie za deväť mesiacov bude výhodnejší práve ukazovateľ za prvých šesť. Novým penzistom by sa v takom prípade dôchodky zvýšili o 14,5 percenta. Tým súčasným by sa po výpočte podľa vzorca za tohto predpokladu dôchodky zvyšovali len o 3,6 percenta.

Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2024


Pre potreby januárovej valorizácie bol v zákone vytvorený vzorec, podľa ktorého by sa malo vypočítať, ako sa zvýšia dôchodky penzistom, ktorým sa penzie zvýšili v lete tohto roku vďaka mimoriadnej valorizácii. Podľa neho sa k januárovej aj mimoriadnej valorizácii pripočíta samostatne číslo jedna. Následne sa tieto dve veličiny medzi sebou vydelia a nakoniec sa od výsledku odpočíta číslo jedna. Výsledné percento sa nakoniec ešte zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.

  • Vzorec na odpočet mimoriadnej valorizácie: ((1+riadna valorizácia)/(1+mimoriadna valorizácia) – 1)

O tom, ako sa zvýšia dôchodky, rozhodne dôchodcovská inflácia za prvých deväť mesiacov tohto roka. Ak bude nižšia ako tá za prvých šesť, nové dôchodky sa zvýšia o 14,5 percenta. Dôchodcom, ktorým štát vyplatil alebo vyplatí mimoriadnu valorizáciu v tomto roku, sa penzie od januára zvýšia o 3,6 percenta. Ak bude dôchodcovská inflácia za deväť mesiacov vyššia ako tá za prvých šesť mesiacov, nové dôchodky sa zvýšia o dané percento. Súčasné penzie zase o percento, ktoré vzíde z výpočtu podľa vzorca.

Ako sa zvýšia dôchodky
O tom, ako sa zvýšia dôchodky od januára, rozhodne dôchodcovská inflácia (Ilustračné foto: Freepik)

Tabuľka: Ako sa zvýšia dôchodky, ak bude platiť dôchodcovská inflácia za 6 mesiacov 2023

Suma dôchodkuDôchodok priznaný po 1. januári 2024Dôchodok priznaný do 31. decembra 2023
200 €229 €207,30 €
300 €343,50 €310,90 €
400 €458 €414,50 €
500 €572,5 €518 €
600 €687 €621,70 €
700 €801,50 €725,30 €
800 €916 €828,90 €
900 €1 030,50 €932,50 €
1 000 €1 145 €1 036 €
Výpočet: Finsider

Ďalšie mimoriadne valorizácie

Od januára budúceho roka sa dôchodkové dávky budú okrem pravidelného ročného zvyšovania v januári zvyšovať aj v priebehu roka. Príde k tomu vtedy, ak miera inflácie za domácnosti dôchodcov od poslednej valorizácie presiahne päť percent. Tento rast budú Sociálnej poisťovni oznamovať štatistici. Štát potom mimoriadne zvýši penzie v treťom mesiaci po oznámení Štatistického úradu SR. Dávky sa zvýšia o oznámenú mieru inflácie.

Od januára 2025 sa zase sledované obdobie na účely tradičného januárového zvyšovania dôchodkov predĺži z doterajších prvých šesť kalendárnych mesiacov na prvých deväť daného roka. To znamená, že dôchodky sa v roku 2025 zvýšia o dôchodcovskú infláciu za prvých deväť mesiacov budúceho roka.

Už tradične pri všetkých zákonných valorizáciách platí, že sa zvyšujú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky. Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške vo výplatnom termíne.

Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je spravidla výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.