Kým v tomto roku sa penzie valorizujú hneď dvakrát, nové dôchodky priznané od januára budúceho roka sa teoreticky zvýšia len raz. Okrem toho je tohtoročné zvýšenie kvôli inflácii oveľa štedrejšie. Dôchodok sa zvyšuje o januárovú valorizáciu na úrovni 11,8 percenta a o mimoriadnu júlovú valorizáciu, ktorá bude vo výške 10,6 percenta. Penzisti, ktorí odídu do dôchodku až po novom roku, tak budú ukrátení o mimoriadne zvýšenie. Z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že sa tým, ktorí už majú nárok na odchod do penzie, oplatí o dôchodok požiadať hneď a nečakať na to až do budúceho roka. Štát s tým nesúhlasí.


„Do akej miery a pre koho je výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte tento rok, nie je možné jednoznačne posúdiť. Ešte nie je známe, aká bude hodnota aktuálnej dôchodkovej hodnoty v roku 2024, ktorá bude známa začiatkom decembra. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že dôchodcovia, ktorí požiadajú o dôchodkovú dávku až budúci rok, nebudú z pohľadu valorizácie dôchodkových dávok ukrátený, nakoľko v ich prípade sa im pri určení dôchodkovej dávky zohľadní celkový nárast inflácie za domácnosti dôchodcov vrátane takzvanej mimoriadnej valorizácie,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.

Budúcoročné nové dôchodky sa teda zvýšia o plnú mieru tradičnej januárovej valorizácie. Penzie porastú o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť alebo deväť mesiacov tohto roka. Vyberie sa to percento, ktoré je pre daného dôchodcu výhodnejšie. Ani jeden z týchto údajov zatiaľ nie je známy. Naopak, penzistom, ktorým sa dôchodky zvýšia aj v júli tohto roka, potom januárové zvýšenie len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou. Ak by sa mali penzie od januára zvýšiť napríklad o 14 percent, poisťovňa ich týmto dôchodcom v skutočnosti zvýši len o 3,4 percenta. Odpočíta sa percento júlovej valorizácie.

Ministerstvo práce navyše tvrdí, že sa aj v budúcom roku môže aktivovať mimoriadna valorizácia. „Ak medzi januárom a júnom budúceho roka prekročí kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov hodnotu päť percent, potom bude tiež uplatnená mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok aj v roku 2024. To znamená, že dôchodky budú opäť zvýšené,“ vysvetľuje tlačový odbor ministerstva práce.

Nové dôchodky (ne)budú nižšie

O tom, kedy sa konkrétnemu človeku oplatí ísť do penzie, rozhodujú viaceré parametre. Dôchodková dávka sa počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Na výpočet sa vždy používa aktuálna dôchodková hodnota platná v tom roku, v ktorom budúcemu penzistovi vznikol nárok na výplatu dôchodku.

Povedzme, že o dôchodok tento rok požiada človek, ktorý platil dôchodkové poistenie 40 rokov a počas týchto rokov zarábal pravidelne priemernú mzdu. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Dôchodková hodnota na rok 2023 je na úrovni 16,4764 eura. Sociálna poisťovňa teda najprv vynásobí tieto tri veličiny, podľa ktorých bude mať žiadateľ z príkladu nárok na penziu vo výške 659,06 eura mesačne. Tento dôchodok ešte musí dvakrát prejsť valorizáciou. Po započítaní januárovej aj mimoriadnej valorizácie tento penzista dostane 815,10 eura mesačne.

nové dôchodky
Nové dôchodky priznané od januára budúceho roka sa teoreticky zvýšia len raz (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Pre výpočet penzie priznanej až po januári 2024 je rozhodujúca zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Počíta sa ako 95 percent rastu zvýšenia priemernej mzdy v treťom štvrťroku v prechádzajúcom kalendárnom roku. Tento údaj vždy zisťuje a potom zverejňuje Štatistický úrad SR. O koľko v januári vzrastie dôchodková hodnota, bude známe až v decembri tohto roka. Ešte v lete ministerstvo financií zverejní makroekonomickú prognózu rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok. Podľa nej sa bude dať výpočet dôchodkov v tomto a budúcom roku porovnať.

Aj samotné ministerstvo práce odporúča s porovnávaním toho, aké budú nové dôchodky v januári a penzie, priznané v tomto roku, počkať minimálne na prognózu ministerstva financií. „Aj v súvislosti s uvedeným odporúčame médiám, aby boli obozretné v radení, kedy sa dôchodcom oplatí odísť do dôchodku,“ zdôraznil tlačový odbor ministerstva práce.

Okrem toho môže byť situácia dôchodcu individuálna. Napríklad, ak niekto požiada o predčasný starobný dôchodok ešte v tomto roku, bude jeho dôchodok znížený viac, než keby o ňu požiadal až v budúcom roku. Predčasný penzista totiž musí počítať s tým, že za každých začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, prichádza o pol percenta z penzie. Nárok vzniká po minimálne 15 rokoch dôchodkového poistenia a do dôchodkového veku by žiadateľovi nemali chýbať viac ako dva roky.

Pri ľuďoch, ktorí už majú nárok na penziu, zohráva úlohu aj čas, ktorý do žiadosti ešte odpracujú. Ak bude budúci penzista naďalej pracovať a o dôchodok požiada až v budúcom roku, suma jeho dôchodku bude vyššia.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov od 1. júla 2023

Výška dôchodku v roku 2023Suma zvýšeniaNové dôchodky od 1. júla 2023
200 €o 21,20 €221,20 €
250 €o 26,50 €276,50 €
300 €o 31,80 €331,80 €
350 €o 37,10 €387,10 €
400 €o 42,40 €442,40 €
450 €o 47,70 €497,70 €
500 €o 53 €553 €
550 €o 58,40 €608,40 €
600 €o 63,60 €663,60 €
650 €o 69 €719 €
700 €o 74,20 €774,20€
750 €o 79,60 €829,60 €
800 €o 84,80 €884,80 €
850 €o 90,20 €940,20 €
900 €o 95,40 €995,40 €
950 €o 100,70 €1050,70 €
1 000 €o 106 €1106 €
Výpočet redakcie Finsider (nové dôchodky)