Ekonomická nálada na Slovensku sa, po dvoch mesiacoch zlepšenia, v máji opäť mierne zhoršila. Pri medzimesačnom znížení o 4,5 bodu bola hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) na úrovni 93,9. Oproti minulému roku sa ekonomická nálada zhoršila o 15,3 bodu a za úrovňou dlhodobého priemeru aktuálne zaostáva o 8,1 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v máji poklesol o 13,4 bodu na hodnotu -9,7. Vývoj nepriaznivo ovplyvnila očakávaná priemyselná produkcia. Jej zníženie očakávajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a drevených a papierových výrobkov. Indikátor dôvery v službách vzrástol o sedem bodov na hodnotu 11 a bol tak najvyšší od júna minulého roka.

Dôvera slovenských spotrebiteľov v ekonomiku bola v máji v porovnaní s aprílom mierne pesimistickejšia. Hodnota indikátora sa medzimesačne znížila o tri body na úroveň -24,2. Spotrebitelia pesimistickejšie videli nastávajúci vývoj celkovej hospodárskej situácie, finančnej situácie ich domácností, ale aj vývoj nezamestnanosti a očakávaných úspor.

Indikátor dôvery v obchode v máji klesol oproti aprílu o 7,7 bodu na hodnotu päť. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít a očakávajú pokles požiadaviek na dodávateľov. Indikátor dôvery v stavebníctve sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 5,5 bodu na úroveň -2,5. Nepriaznivejšie bola hodnotená celková úroveň objednávok a očakávaná zamestnanosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: