Znalci z odboru psychológie by mali dostať jasnejšiu osnovu, ako majú pripravovať znalecké posudky. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave vyhlášky ministerstva spravodlivosti o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ministerstvo chce zároveň zriadiť nové znalecké odvetvia a zmeniť a doplniť obsahové vymedzenia niektorých existujúcich znaleckých odvetví.


Pri posudkoch z oblasti psychológie sa často stáva, že závery viacerých znaleckých posudkov sa líšia. Podľa ministerstva spravodlivosti to je legitímne rovnako ako to, že k záverom vyjadreným v znaleckých posudkoch sa znalci dopracujú odlišnými odbornými postupmi. „Postup znalca však musí byť zrozumiteľný pre adresáta znaleckého posudku a z jeho obsahu musí byť zrejmé, na základe akých odborných úvah boli uskutočnené jednotlivé kroky,“ tvrdí ministerstvo.

Pri výkone dohľade podľa ministerstva vychádza najavo, že po po tejto stránke vykazuje nedostatky pomerne veľa znaleckých posudkov. Ako vhodný nástroj, ktorý by mal slúžiť na zlepšenie aktuálneho stavu, preto navrhuje úpravu osnovy. „Znamenalo by to tiež to, že práva a povinnosti znalcov z odboru Psychológia by boli upravené ešte jasnejšie ako v súčasnosti, čo má potenciál pomôcť k dosiahnutiu nižšieho počtu dôvodných podnetov na vykonanie dohľadu,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v predbežnej informácii.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: