Minulý rok sa v Žiline vytriedilo len približne 440 ton kuchynského odpadu, čo je takmer o 74 ton menej ako v roku 2021. Informovalo o tom vedenie mesta. Z ročnej analýzy ale vyplýva, že klesá tiež množstvo celkového komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2021 vyprodukovali obyvatelia Žiliny o 6,2 tony zmesového komunálneho odpadu menej ako vlani.


Povinnosť zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu majú všetky samosprávy na Slovensku od 1. januára 2021. Minulý rok v septembri spustila žilinská radnica pilotný projekt, kedy sa do hnedých zberných nádob na kuchynský odpad začali vkladať biologicky degradovateľné vrecia. Tie mali zabrániť vytekaniu tekutín do smetných nádob, čo malo za následok nepríjemný zápach.

Samospráva bude aj tento rok počas teplých letných mesiacov používať tieto vrecia. Počas leta bude zabezpečené aj pravidelné čistenie samotných nádob a stojísk. Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prebieha minimálne raz za dva týždne v období od októbra do marca a počas mesiacov marec až september sa tento odpad vyváža raz týždenne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: