Zo Slovenska sa v januári tohto roka podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 10,7 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 percenta na 8,9 miliardy eur.


Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast sedem z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mali stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. V štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast šesť z nich. Na raste celkového dovozu sa významne podieľalo zvýšenie dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok a tiež dovoz smartfónov, ktoré patria do tiež do strojov a prepravných zariadení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: