Od stredy (15. február) už úrady práce vyplácajú zvýšené dávky v hmotnej núdzi a ďalšie štátne sociálne dávky. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Úrady práce ich vyplácajú vždy spätne, teda za predošlý mesiac. Občanom sú tak štátne sociálne dávky a pomoc v hmotnej núdzi v novej výške po prvýkrát vyplácané teraz vo februári.


Od januára tohto roka sa zvýšila pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, kompenzačný príspevok baníkom a prídavok na dieťa. „Pozitívnou správou pre rodičov je, že od februára bude ich rodinný rozpočet pri jednom dieťati vyšší o 30 eur. Zároveň zostáva zachovaný aj jednorazovo zvýšený príspevok na dieťa pri nástupe do prvého ročníka, pričom sa jeho výška zaokrúhlila na sumu 110 eur,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Karol Zimmer.

Konkrétny termín výplaty dávky v tomto mesiaci závisí od spôsobu, ktorý si občania zvolili na výplatu. V prípade prevodu na účet je to napríklad od 15. februára, pri poštovom okruhu od 20. do 27. februára tohto roka.

Ako sa zvyšovali dávky

DávkaSuma predtýmSuma od januára 2023
Prídavok na dieťa30 €60 €
Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa s nástupom dieťaťa do 1. ročníka ZŠ106,33 €110 €
Príplatok k prídavku na dieťa30 €30 €
Rodičovský príspevok, ak bol nárok na materské.383,80 €412,60 €
Rodičovský príspevok, ak nebol nárok na materské.280 €301 €
Dávka v hmotnej núdzi (jednotlivec bez detí)68,80 €74 €
Dávka v hmotnej núdzi (jednotlivec s 1 až 4 deťmi)130,90 €140,70 €
Dávka v hmotnej núdzi (jednotlivec s 5 a viac deťmi)191,20 €205,50 €
Dávka v hmotnej núdzi (dvojica bez detí)119,60 €128,60 €
Dávka v hmotnej núdzi (dvojica s 1 až 4 deťmi)179 €192,40 €
Dávka v hmotnej núdzi (dvojica s 5 a viac deťmi)241,30 €259,40 €
Ochranný príspevok (fyzická osoba, ktorá si z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou)70,40 €75,70 €
Ochranný príspevok (tehotná žena od začiatku 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo fyzická osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je dočasne PN viac ako 30 dní)38,80 €41,60 €
Ochranný príspevok (tehotná žena od začiatku 4.mesiaca tehotenstva alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 1 roku veku)15,10 €16,20 €
Aktivačný príspevok (člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy)140,80 €151,40 €
Aktivačný príspevok (člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a vykonáva aktivačné činnosti)70,40 €75,70 €
Príspevok na bývanie (domácnosť s jedným členom domácnosti)59,40 €63,90 €
Príspevok na bývanie (domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami)94,80 €101,90 €
Výška kompenzačného príspevku baníkom – zamestnanie trvalo najmenej 3 roky (príspevok sa poskytuje 12 mesiacov)207,50 €223,10 €
Výška kompenzačného príspevku baníkom – zamestnanie trvalo najmenej 6 rokov (príspevok sa poskytuje 24 mesiacov)207,50 €223,10 €
Výška kompenzačného príspevku baníkom – zamestnanie trvalo najmenej 10 rokov (príspevok sa poskytuje 36 mesiacov)363,10 €390,30 €
Výška kompenzačného príspevku baníkom – zamestnanie trvalo najmenej 15 rokov (príspevok sa poskytuje 84 mesiacov)363,10 €390,30 €
Zdroj: ÚPSVaR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: