Postupy v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi sa dočasne upravia tak, aby boli dostupnejšie pre utečencov z Ukrajiny. Ide o návrh ministerstva práce, na základe ktorého vzniklo nariadenie vlády.


Rezort práce tak reaguje na aktuálny vývoj prílevu cudzincov na Slovensko spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Konkrétne sa nariadením dočasne upraví postup na poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa, jednorazového a opakovaného príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pomoci v hmotnej núdzi pre maloleté dieťa.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: