Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný trinásty dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza trinásty dôchodok ako novú dôchodkovú dávku.


Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. O trinásty dôchodok nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri tohto roka automaticky spolu s dôchodkom.

Nárok bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Sumy 13. dôchodku podľa druhu poberanej penzie:

Druh penzieVýška 13. dôchodku
Starobný dôchodok606,30 €
Predčasný dôchodok635,50 €
Invalidný dôchodok do 70 %300 €
Sociálny a invalidný dôchodok nad 70 %493,80 €
Vdovský dôchodok339 €
Vdovecký dôchodok300 €
Sirotský dôchodok300 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: