Na podanie vyhlásení pre rodičovský dôchodok majú pracujúce deti čas len do konca augusta tohto roka. Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Ide o presmerovanie alebo odopretie rodičovského dôchodku zo strany detí pre tých rodičov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v priebehu roka 2024. Toto vyhlásenie môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek.


Rovnako tak je do 31. augusta potrebné stihnúť podať vyhlásenie, ak si dieťa neželá, aby jeho biologický rodič už viac dostával rodičovský dôchodok, ktorý mal po prvý raz vyplatený v tomto roka. Jeho výplata sa tak, podľa zákona, zastaví najskôr od 1. januára 2028. V zákone je totiž nastavená päťročná lehota.

Ak dieťa rodičovi už odoprelo nárok na rodičovský dôchodok, následne zmenilo názor a želá si, aby Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplácala, je možné požiadať o opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku. Keď to dieťa stihne do konca augusta, rodičovi poisťovňa začne vyplácať rodičovský dôchodok mesačne od januára 2024.

Podať, zmeniť či zrušiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné aj online v takzvanom Elektronickom účte poistenca.

V prípade, že si deti želajú, aby ich biologickí rodičia dostávali rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne alebo trvá po splnení podmienok automaticky, bez podania žiadosti.