Ministerstvo práce chce zmeniť podmienky a výšku pomoci v hmotnej núdzi. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi by sa mali podľa rezortu upraviť tak, aby bola adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze. Zároveň sa návrhom má zmierniť administratívna záťaž.

Najzásadnejšie zmeny sa týkajú vyčlenenia osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi. Navrhované zmeny sa tiež dotknú výšky a štruktúry dávky a rovnako aj výšky a podmienok poskytovania jednotlivých príspevkov. Návrh zákona má riešiť aj niektoré z aplikačných problémov, ktoré sa vyskytli počas praxe, zvýšiť mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám či uľahčiť prístup k pomoci v hmotnej núdzi.

Pripomienkové konanie by sa podľa predbežnej informácie malo začať v júli tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: