Rodičia detí si môžu uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia materských škôl aj počas letných prázdnin. Rodič má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Podmienkou je, že predškolské zariadenie bude počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov. Napríklad zriaďovateľom.


Nárok na ošetrovné má rodič v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Uplatniť si ho môže počas jedného uzatvorenia škôlky iba raz. V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti  podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného. Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho rodič podpíše a potvrdí zamestnávateľ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: