Ak by sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) po predčasných parlamentných voľbách dostala do vlády, presadzovala by zrušenie dane z poistenia. Vyplýva to z jej predvolebného programu.


„Je nesprávne, ak vláda prostredníctvom špeciálnej dane16 sankcionuje finančne zodpovedné správanie občanov a firiem spočívajúce vo vlastnom zabezpečení sa pro- stredníctvom poistenia,“ argumentuje SaS vo svojom programe.

Daň z neživotného poistenia platia poisťovne na slovenskom trhu od roku 2019. Po zavedení dane ju poisťovne podľa očakávaní okamžite premietli do cien poistenia. Musia ju platiť napríklad z poistenia nehnuteľnosti, úveru, domácnosti, cestovných poistiek či havarijného poistenia. Neplatí sa z povinného zmluvného poistenia. Jej sadzba je na úrovni osem percent z poistného.

Daň nahradila osempercentný odvod, ktorý poisťovne platili za poistné zmluvy uzatvorené od roku 2017. Daň je ale na rozdiel od odvodu retroaktívna. To znamená, že sa platí aj zo zmlúv, ktoré boli zavedené ešte v minulosti a s daňou nepočítali.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: