Daň z neživotného poistenia vlani štátu priniesla 90,67 milióna eur. V porovnaní s predošlým rokom je to o vyše 9,6 milióna eur viac. Vyplýva to z údajov finančnej správy, od ktorej informácie získala spoločnosť Efiba. V porovnaní s predošlým rokom štát na tejto dani vybral o vyše 9,6 milióna eur viac. Najviac rástla výška zaplatenej dane v rámci poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových. Samotná výška zaplatenej dane v tomto prípade stúpla o zhruba 8,8 percenta. To znamená, že poistné pri týchto produktoch bolo vyššie ako vlani, alebo sa poisťovalo viac ľudí. V oboch prípadoch by poisťovňa mala vyšší základ dane, z ktorého potom daň aj platí.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor za tým vidí práve výraznejší nárast priemerného poistného v havarijnom poistení, ktoré do tohto odvetvia patrí. „Tento rast bol spôsobený zvyšovaním sadzieb v poisťovniach, ale hlavne zvýšenými cenami automobilov ako aj ich nedostatkom na trhu a dlhými čakacími dobami. Aj preto klienti minulý rok uzatvárali havarijné poistenie vozidiel viac ako v predchádzajúce roky,“ hovorí Š. Fajnor. Cenu za poistenie vozidiel zvyšovala inflácia, ale aj problémy s nedostatkom niektorých dôležitých súčiastok.

Štát z tohto odvetvia vlani cez daň z neživotného poistenia zinkasoval celkovo 35,83 milióna eur. Zároveň ide o najvyššiu sumu v rámci všetkých segmentov, z ktorých sa daň platí. Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) to vysvetľuje tým, že napríklad v roku 2021 mala na poistnom za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských štátov najväčší podiel (28 %) skupina činností s názvom ostatné poistenie motorových vozidiel. Do tejto skupiny nepatrí povinné zmluvné poistenie, zo všetkého ostatného sa platí osempercentná daň. Keďže tento segment sa podieľa na značnej časti prijatého poistného, je podľa SLASPO logické, že sa za túto skupinu činností platí aj najväčšia daň z neživotného poistenia.

Musíme zvyšovať sadzby, tvrdia poisťovne

Poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider, tvrdia, že sadzby na poistnom musia byť dostatočne vysoké, aby boli schopné kryť záväzky z uzavretých poistných zmlúv. „V segmente poistenia motorových vozidiel, ako aj v iných druhoch poistenia, poistné dojednané v zmluvách z pred pár rokov už nemusí postačovať na krytie týchto záväzkov. Dôvodom je vysoká inflácia. Stúpajú ceny náhradných dielov automobilov, ako aj cena práce v autoservisoch. Tento trend je viditeľný naprieč celým poistným trhom. Poisťovňa Union tiež prehodnocovala výšku poistného. Navýšenie nebolo plošné, odrážalo potrebu navýšenia individuálne pre určité segmenty,“ tlmočí pohľad poisťovne Union jej hovorkyňa Kristína Baluchová.

Infláciu premietla do zvyšovania sadzieb aj poisťovňa Uniqa. „Kvôli aktuálnej ekonomickej situácii, ktorú výrazne poznačuje inflácia a rastúce ceny za servis ako aj cena práce, je navýšenie poistných sadzieb nevyhnutné. Pôjde o niekoľko jednotiek percent tak, aby sme boli pripravení splniť nároky na náhradu škody a mohli plniť záväzky voči našim klientom. Nedá sa však hovoriť o plošnom zvyšovaní cien, pretože sa snažíme individuálne a spravodlivo posudzovať riziko aj klienta, na cenu poistky má teda vplyv viacero faktorov,“ vysvetlila hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová. Na otázku, či poisťovňa zvyšovala cenu aj vlani, neodpovedala. Sadzby nezvyšovala napríklad poisťovňa Wüstenrot.

Daň z neživotného poistenia
Zaviesť daň z neživotného poistenia sa štátu vyplatilo (Ilustračné foto: Depositphotos/daň z neživotného poistenia)

Poisťovne hovoria aj o zvýšenom dopyte po havarijnom poistení. „Záujem o havarijné poistenie v minulom roku bol vyšší ako v predchádzajúcich dvoch obdobiach. Čiastočne to bolo spôsobené aj pandémiou, keď predaj aut poklesol,“ vysvetľuje za poisťovňu Union K. Baluchová. Podľa Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) sa vlani predalo o 4,1 percenta viac nových vozidiel ako rok predtým. To sa prejavilo aj v raste uzatvorených havarijných zmlúv. Celkovo bolo registrovaných 78 841 nových osobných vozidiel. Istý nárast zaznamenala aj poisťovňa Uniqa, ktorá to pripisuje rozhýbaniu trhu po pandémii. Poisťovňa sa v rámci štatistík dostala na úroveň spred pandémie.

V neposlednom rade mohli poistné zvyšovať aj drahšie modely vozidiel. Výška poistného totiž závisí od typu a hodnoty vozidla, objemu motora, lokality, škodovosti klienta v predchádzajúcom poistnom období a škodovosti v celom segmente. Na základe toho potom poisťovňa stanoví individuálnu cenu poistenia pre klienta. Platí, že čím drahšie vozidlo, tým vyššie je aj samotné poistné. Drahé vozidlá majú drahšie náhradné diely a tiež aj vyššiu normohodinu práce v servise. Štatistiky predaja za minulý rok nenaznačujú, že by si ľudia začali viac kupovať luxusnejšie vozidlá. Medzi najpredávanejšie modely na Slovensku patril napríklad Hyundai i30, Škoda Fabia či Kia Sportage.

Daň z neživotného poistenia platia ľudia

Daň z neživotného poistenia platia poisťovne na slovenskom trhu od roku 2019. Poisťovne ju musia platiť napríklad z poistenia nehnuteľnosti, úveru, domácnosti, cestovných poistiek či havarijného poistenia. Neplatí sa z povinného zmluvného poistenia. Jej sadzba je na úrovni osem percent z poistného. Daň z neživotného poistenia nahradila osempercentný odvod, ktorý poisťovne platili za poistné zmluvy uzatvorené od roku 2017. Ministerstvo financií to odôvodnilo tým, že odvod bol nesystémový a neefektívny.

Po zavedení dane ju poisťovne podľa očakávaní okamžite premietli do cien poistenia. Daň bola totiž na rozdiel od odvodu retroaktívna. To znamená, že sa platí aj zo zmlúv, ktoré boli zavedené ešte v minulosti a s daňou nepočítali. To narušilo pravidlo, že poistné musí byť stanovené v dostatočnej výške na to, aby bola poisťovňa schopná kryť svoje záväzky. Poisťovne preto premietli daň do poistného, inak by bola ohrozená aj ich solventnosť. Počítalo s tým aj samotné ministerstvo financií, ktoré vtedy daň presadilo.

Neskôr mali poisťovne kvôli tomu problémy s centrálnou bankou, pokuty dostali poisťovne Uniqa, Union, Kooperativa, Generali, Komunálna poisťovňa, ČSOB poisťovňa a Poštová poisťovňa. Po navýšení poistného sa totiž na Národnú banku Slovenska (NBS) začali obracať nespokojní klienti. NBS nakoniec zistila, že poisťovne sa mali s klientmi na vyššej cene buď dohodnúť, alebo im vypovedať poistnú zmluvu. Niektoré poisťovne namiesto toho klientom len jednostranne zvýšili poistné a oznámili im to listom. S vyššími cenami NBS okrem pokuty nič spraviť nemohla.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: