Inflácia sa v novembri tohto roka dostala na medziročnú úroveň 15,4 percenta. Ide o najvyššiu úroveň za posledných viac ako 22 rokov. Keďže ide vlastne o zdražovanie rôznych tovarov a služieb, inflácia sa dotýka aj poisťovacích domov. Jej následkom by mohla byť vyššia aj cena poistenia majetku. Vo svojej najnovšej Správe o finančnej stabilite to pripúšťa Národná banka Slovenska (NBS) s tým, že v prvom polroku 2022 sa to zatiaľ nestalo.

Rastúca inflácia podľa centrálnej banky pôsobí na sektor poisťovní cez niekoľko špecifických kanálov. „Zvyšuje priemerné škody v neživotnom poistení, mení trendy v predpísanom poistnom životného poistenia a vplýva aj na solventnosť sektora. V neposlednom rade dvíha prevádzkové náklady a mzdy v celej ekonomike, poisťovne nevynímajúc,“ píše v správe NBS. Rozdiel vo vplyve je aj v tom, či ide o životné alebo neživotné poistenie.

NBS očakáva zdražovanie najmä v poistení majetku. „Rast cien materiálov a služieb sa postupne prejaví aj v raste priemernej výšky škôd a v konečnom dôsledku aj v raste ceny poistenia pre klientov,“ píše sa v správe. Podľa údajov za prvý polrok ale zatiaľ zásadnejší rast poistných plnení nenastal. Podľa NBS bude dôležité, či sa poisťovniam podarí zladiť nárast nákladov s rastom poistného v rovnakom čase a ako na to ľudia zareagujú.

V životnom poistení by podobný scenár hroziť nemal, zvýšené je len riziko takzvaných odkupov. To v praxi znamená rušenie existujúcich poistných zmluv s investovaním. Dôvodom môže byť zhoršenie finančnej situácie domácností či nízka garantovaná úroková sadzba na zmluvách.

Dvojciferný rast poistného plnenia

Poisťovne, na ktoré sa obrátil portál Finsider, sa v súvislosti s dôsledkami inflácie v podstate zhodujú najmä pri rastúcich mzdách, poistných plneniach či prevádzkových nákladoch. Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová tvrdí, že poistné plnenie v niektorých oblastiach dokonca rástlo dvojciferne. „Samozrejme, poisťovňa je tak ako každá iná firma vystavená inflácii nákladov, ceny energií a služieb rastú. Nominálne rastú aj mzdy. Usilujeme sa o maximálnu efektivitu, ale účinky inflácie sa úplne zmierniť nedajú,“ hovorí B. Lipšicová pre Finsider.

Allianz – Slovenská poisťovňa zase poukazuje na nárast interných nákladov ako napríklad pri energiách či poskytovaných technologických službách. „Tieto náklady sa nám podarilo čiastočne eliminovať vďaka plánovanej zmene bratislavskej centrály spoločnosti, v októbri tohto roka do energeticky nižšie náročnej budovy a tiež využívaním IT riešení v rámci Allianz Group. Zároveň v strednodobom horizonte počítame s nárastom cien práce,“ vysvetľuje Finsideru hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková.

cena poistenia
Následkom inflácie by mohla byť vyššia aj cena poistenia majetku. (ilustračné foto: Depositphotos)

Nárast poistných plnení je podľa jej slov viditeľný vo všetkých oblastiach, od náhradných dielov, cien odťahov pri poistení motorových vozidiel, až cez nárast cien materiálov pri škodách na budovách a stavbách. „V úvode tohto roka sa niektoré z týchto efektov, najmä pri poistení vozidiel, zneutralizované nižšou frekvenciou poistných udalostí v dôsledku nižšej mobility obyvateľstva, avšak očakávame, že v budúcom roku sa inflácia premietne do nákladov v plnej miere,“ predpokladá H. Kanderková.

V poisťovacích domoch sa kvôli inflácii v neposlednom rade zvyšovali aj mzdy zamestnancov. Potvrdzuje to hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra. „V prvom rade sa nám navýšili personálne náklady, keďže sme ako zamestnávateľ zareagovali na rastúcu infláciu navyšovaním miezd našich zamestnancov. Vplyv inflácie však pocítime už čoskoro aj na všeobecných prevádzkových nákladoch vzhľadom na rast cien energií a nájmu od nového roka,“ dodáva pre Finsider.

Zvýši sa cena poistenia domu

Na otázku, či sa chystajú zvyšovať ceny poistiek, alebo ich už zvýšili, poisťovne odpovedali neurčito alebo vôbec. „Výšku poistného v jednotlivých segmentoch pravidelne monitorujeme, porovnávame a podľa potreby aktualizujeme. Do určenie jej výšky vstupuje viacero faktorov, okrem iného aj inflácia a situácia na trhu,“ uvádza napríklad H. Kanderková. Hovorkyňa poisťovne Union Kristína Baluchová zase tvrdí, že „v poistení majetku k úpravám sadzieb z dôvodu vyššej inflácie nepristúpili“. V akom druhu poistenia sa ale menili, K. Baluchová neuviedla.

Situácia na trhu ale zrejme spôsobí, že ľudia si cenu poistenie zvýšia vlastným pričinením. Inflácia totiž tlačí aj na rast cien rodinných domov a bytov. Keď sa k tomu pridá aj nejaká rekonštrukcia, dávnejšie dohodnutá poistná suma na bývanie už ľuďom v prípade škody stačiť jednoducho nebude. Budú si ju teda musieť navýšiť, čím sa spravidla zvýši aj cena poistenia.

Keď je hodnota majetku nižšia ako poistná suma, ktorú v prípade škody klienti dostanú, vzniká takzvané podpoistenie. Ide o prirodzenú situáciu, ktorú môže sčasti vyriešiť indexácia v zmluve. To znamená, že poistná suma sa bude automaticky zvyšovať, aby hodnota nehnuteľnosti príliš neprevýšila poistnú sumu. Odborníci ale upozorňujú, že to pri súčasnom prudkom raste cien bývania nemusí stačiť.

Rásť zrejme budú aj ceny povinného zmluvného poistenia (PZP). Poisťovacie domy totiž doháňa stratovosť tohto segmentu z minulosti. PZP bolo dlhé roky v mínuse, čo napravila až pandémia. Keďže bolo v dôsledku lockdownov na cestách menej vozidiel, vznikalo aj menej škôd. Výdavky poisťovní tak výrazne klesli, poistné ale zostalo. Na hodnotenie straty alebo zisku v poistení slúži aj kombinovaný ukazovateľ. Ak je jeho hodnota nižšia ako sto percent, segment je v zisku. V minulosti bol dlhodobo pod touto hranicou.

Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik ale predpokladá, že o pár rokov budú mať poisťovne opäť rovnaký problém s vytváraním straty pri autopoistení. Tie by si mohli kompenzovať napríklad aj vyššou cenou poistky. „Aby sa, aj keď minimálne, udržala profitabilita PZP, bude sa musieť zvyšovať poistné,“ potvrdzuje B. Lipšicová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: