Podľa štatistikov dosiahla inflácia v septembri úroveň 14,2 percenta, čo je najviac za posledných 22 rokov. „Ceny sa zvýšili vo všetkých dvanástich sledovaných odboroch spotrebného koša, celkovo až polovica z nich dosiahla medziročný rast vyšší ako desať percent. Rekordné hodnoty inflácie za posledné dve dekády sme zaznamenali doteraz až v troch štvrtinách všetkých odborov,“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Najviac infláciu ovplyvnili extrémne vysoké ceny potravín a nealkoholických nápojov. Niektorí ľudia tak začínajú alebo už dávnejšie začali šetriť pri nákupoch a vyhýbajú sa spotrebe, ktorú k životu nevyhnutne nepotrebujú. Portál Finsider sa preto obrátil na niektoré poisťovne s otázkou, či ľudia v snahe ušetriť žiadajú o zrušenie poistnej zmluvy, alebo či pocítili nižší záujem o svoje produkty.


Uniqa:

Zvýšené storná zmlúv zatiaľ neevidujeme, čo však vidíme, je menšie množstvo novo uzatvorených poistných zmlúv v oblasti poistenia motorových vozidiel, čo ale súvisí so všeobecnou situáciou na trhu. Naopak, registrujeme zvýšený záujem o poistenie nehnuteľností, kedy si ich mnoho ľudí novo poisťuje či navyšuje poistné sumy v súvislosti s rekordným nárastom ich cien a cien stavebných prác.

Allianz – Slovenská poisťovňa:

Vzhľadom na pomerne krátke obdobie a naše široké portfólio nie je možné vidieť výraznejší posun smerom nahor alebo nadol.

Generali:

Aktuálne neevidujeme výrazné zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v súvislosti s rušením poistných zmlúv. Z našej skúsenosti vyplýva, že v neľahkých časoch je zväčša poistenie to, čo si ľudia skôr uzatvárajú, než rušia. Pri chýbajúcom poistení totiž vystavujeme rizikám seba, svojich blízkych a aj rodinné financie. Je dôležité si uvedomiť, že živelné pohromy, havárie, úrazy ani vandalizmus si nevyberajú miesto ani čas, bez ohľadu na ekonomickú situáciu. Preto najmä v čase finančnej krízy pristupuje veľa ľudí k uzatvoreniu poistenia, aby aspoň poistné riziká eliminovali starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov. Záujem o naše poistné riešenia je naďalej stabilný.

Klienti si totiž uvedomujú, že v období, keď ceny výrazne stúpajú, je veľmi dôležité nezabúdať na kvalitné poistenie. Pri rastúcich cenách totiž môže aj malý výpadok príjmu zamávať s rodinným rozpočtom, obzvlášť v prípade domácností, ktoré hospodária z mesiaca na mesiac. Ak má však klient vzhľadom na aktuálnu situáciu problém s platením poistného, odporúčame mu dostatočne včas kontaktovať poisťovňu. Predpis poistného klientom posielame v dostatočnom predstihu, aby sa mohli včas zareagovať. S poisťovňou sa dá dohodnúť či už na zmene frekvencie platenia alebo inej forme úpravy zmluvy.

Wüstenrot:

V poisťovni Wüstenrot neevidujeme v tomto období zvýšenú stornovanosť zmlúv.

Union:

Od začiatku roka nepociťujeme v neživotnom a v životnom poistení zvýšený počet zrušených poistných zmlúv. V období od začiatku roka sme vo všeobecnosti nezaznamenali nižší záujem o uzavretie nových poistných zmlúv. Aj vplyvom iných faktorov však pri určitých poistných produktoch k poklesu predaja došlo. Zníženie dostupnosti hypotekárnych úverov a pokles predaja nehnuteľností na bývanie malo určitý vplyv na poistenie domov a bytov a poistenie schopnosti splácať úver.

V cestovnom poistení prišlo naopak oproti predchádzajúcim rokom k výraznému nárastu predaja z dôvodu cestovania na dovolenku do zahraničia po dvoch rokoch pandemických obmedzení, a to aj napriek rekordnej inflácii.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: