Nevypísaný záznam o nehode, neskoré nahlásenie či neprivolanie polície či poľovného zväzu v prípadoch, kedy je to potrebné. To sú v skratke najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri škodových udalostiach na cestách. O tom, ako nahlásiť nehodu do poisťovne, rozhodujú jej okolnosti či druh poistenia. Vlani v júli nastala zmena aj pri podmienkach, podľa ktorých sa k nehode musí privolať polícia.

„Vo všeobecnosti platí, že ak si škodu uplatňujete z povinného zmluvného poistenia (PZP) a vy ako klient ste bol poškodený, nahlasujete škodu do poisťovne vinníka. Pri havarijnom poistení to hlásime do vašej poisťovne, kde máte vozidlo havarijne poistené,“ vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor. PZP vinníka nehody totiž chráni poškodeného. Havarijné zase kryje škody na vlastnom aute bez ohľadu na to, či jeho vodič nehodu zavinil.

V dnešnej dobe je možné poistnú udalosť nahlásiť viacerými spôsobmi. Okrem osobnej návštevy aj telefonicky, cez webovú stránku poisťovne či jej aplikáciu. Každá poistná zmluva je individuálna a poisťovňa môže požiadať o rôzne doklady a informácie. Pri nahlásení je potom podľa Š. Fajnora potrebné vypísať všetky požadované údaje. Spravidla sa poskytujú kontaktné údaje, údaje o poškodenom, o vozidle či opis vzniknutia škody.

„Určite je potrebné rátať s tým, že poisťovňa môže žiadať aj sken občianskeho a vodičského preukazu vodiča v čase vzniku poistnej udalosti, sken technického preukazu, zápis o nehode, kde pri PZP vinník podpísal, že súhlasí s tým, že škodu zapríčinil on a prípadne policajnú správu,“ upozorňuje riaditeľ Š. Fajnor. Poisťovňa potom bude svojho klienta či poškodeného informovať o ďalšom postupe. Spravidla nasleduje obhliadka vozidla iniciovaná poisťovňou a na jej základe sa pristúpi k likvidácii poistnej udalosti.

Dôležité je určiť vinníka

Na mieste škodovej udalosti je najdôležitejšie určiť jej vinníka. Od júla minulého roka to musia ľudia zvládnuť aj bez asistencie polície. Volá sa iba k nehodám, pri ktorých sa vodiči na vinníkovi nevedia dohodnúť, ak niekto šoféroval opitý alebo nadrogovaný, na mieste sú ranení či usmrtení, poškodil sa verejný majetok, alebo z vozidiel vyteká kvapalina. Ešte pred zmenou legislatívy museli vodiči privolať na miesto nehody dopravnú políciu aj v prípadoch, kedy vznikla škoda na majetku vyššia ako 3 990 eur.

Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik pripomína, že podľa dohody na vinníkovi potom treba vyplniť aj hlásenie o nehode. To by malo byť súčasťou dokumentov o poistení v každom vozidle. Treba ho vyplniť podľa inštrukcií, ktoré sú na ňom napísané. Ak tlačivo nie je k dispozícii, poisťovne odporúčajú spísať provizórne vyhlásenie o zavinení nehody. „Bez tohto dokumentu by žiadny účastník škodovej udalosti nemal opustiť miesto nehody. Ak je vinník jasný a hlásenie vypísané, každý účastník má povinnosť ho odovzdať svojej poisťovni,“ vysvetľuje M. Búlik.

Ako nahlásiť nehodu do poisťovne
O tom, ako nahlásiť nehodu do poisťovne, rozhodujú aj okolnosti nehody či druh poistenia (Foto: Policie České republiky)

Ak sa účastníci škodovej udalosti nezhodnú na zavinení, mali by privolať políciu, ktorá situáciu rieši ako dopravnú nehodu. Policajti na základe zisťovania a stôp nielen rozhodnú o vinníkovi, ale zároveň mu dať pokutu. Na základe rozhodnutia polície nasleduje vyplnenie hlásenia o nehode a postup je potom rovnaký ako pri škodovej udalosti.

M. Búlik upozorňuje, že pri havarijnom poistení treba vždy privolať políciu. „Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na bezškodovú dobu, a tým aj na výšku poistného v ďalšom poistnom období. Pri neznámom páchateľovi je to okrem toho jediný doklad o vzniknutej situácii,“ spresňuje analytik.

Odborníci okrem toho v každom prípade radia vyfotiť si miesto nehody s pozíciou auta a ďalších účastníkov nehody vrátane okolitých škôd či brzdných dráh. Dôležité je detailne zdokumentovať škody na vlastnom aute, ak je vinníkom druhá osoba. A naopak, na iných autách, ak škodovú udalosť spôsobil vodič, ktorý si nehodu fotí.

Poistnú udalosť treba nahlásiť čo najskôr

Nahlasovanie poistných udalostí má aj svoje lehoty. Ak ich niekto nedodrží, poisťovňa má právo na krátenie poistného plnenia. Pri PZP napríklad vyplatí peniaze poškodenému a potom si ich môže pýtať naspäť od svojho klienta. Zákon o povinnom poistení hovorí, že škodu na ceste treba nahlásiť do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky. V prípade nehody v zahraničí je lehota 30 dní od jej vzniku.

Samotné vyhodnotenie udalosti je individuálne a závisí od viacerých faktorov. Napríklad ak ide o vážnu nehodu, pri ktorej je vedené vyšetrovanie a k uzavretiu poistnej udalosti sú potrebné policajné správy, lekárske správy či posudky, aj poisťovne potrebujú na vyhodnotenie dlhší čas. Poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider hovoria o hodinách, iné o dňoch. Vo všeobecnosti platí, že poisťovňa musí poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrenia alebo po doručení rozhodnutia súdu. Ten môže určiť aj inú lehotu.

V praxi sa stáva, že vinník napríklad nehodu vo svojej poisťovni neohlási. Ak to neurobí, riskuje, že jeho poisťovňa nebude plniť náhradu škody a celú škodu bude musieť po rozhodnutí súdu uhradiť z vlastného vrecka. „Pravé v takýchto situáciách môže byť záznam z nehody nápomocný. Ten podpisujú obe strany, vinník aj poškodený. Ak si vinník svojim podpisom uznal vinu na zápise z nehody, poisťovňa bude k danému faktu prihliadať aj pri plnení poistnej udalosti a následne si škodu môže vymáhať od vinníka,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Horšie je to v prípadoch, keď si niekto nájde auto poškodené napríklad na parkovisku. Ak vinník z miesta odíde, ide o trestný čin opustenia miesta nehody. „Problémom však je dané auto identifikovať a dokázať, že ním bola spôsobená škoda. V drvivej väčšine prípadov sa to pri malých škodách na parkoviskách nepodarí. Ani kamery za čelným sklom nepomôžu, keďže snímajú iba priestor kapoty, aj to vo väčšine prípadov len vtedy, keď je auto naštartované,“ dodáva M. Búlik.