Každé vozidlo, s ktorým chce motorista vyraziť na cesty, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Slúži hlavne ako ochrana pre iných motoristov, ktorým na ceste spôsobí škodu vodič povinne poisteného auta. Škody, ktoré vzniknú na vozidle vinníka, poisťovňa z povinnej poistky nepreplatí. Zmeniť to môže takzvané pripoistenie k PZP, ktoré v rôznych formách ponúkajú aj poisťovne na Slovensku. Majiteľ si teda za poistku priplatí, ale v prípade nehody, ktorú spôsobí, už poisťovňa chráni aj jeho vozidlo.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor hovorí, že nie všetky poisťovne automaticky ponúkajú pripoistenie k PZP. „Aj keď v posledných rokoch môžeme sledovať rastúci trend pripoistení k PZP, či už vo forme individuálnych pripoistení, balíčkových riešení, alebo aj verejných prísľubov,“ vysvetľuje Š. Fajnor. Špecifická je v tomto smere napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá pripoistenie k PZP nepredáva on-line, ale len napriamo cez vlastnú kamennú pobočkovú sieť alebo vlastných agentov.

Medzi najčastejšie pripoistenia patrí poistenie čelného skla, alebo skiel v automobile, stretu so zverou, poistenie živlov či úrazové pripoistenie šoféra alebo celej posádky. V niektorých poisťovniach už existuje aj pripoistenie k PZP na náhradné vozidlo, krádež vozidla, krádež batožiny z vozidla, nadštandardné asistenčné služby, prípadne škody spôsobené hlodavcami, zlým stavom vozovky, alebo pripoistenie na poškodenie pneumatík. Pripoistenie pre prípad nehody sa dá nájsť len v plnohodnotnom alebo čiastočnom havarijnom poistení.

Pripoistenie k PZP najmä na staršie autá

Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik tvrdí, že pripoistenie k PZP sa viac oplatí pri starších vozidlách. Pri nich by totiž podľa neho komplexné havarijné poistenie s cenou počítanou z hodnoty nového auta nedávalo zmysel. „Pri pripoistení rizík k PZP sa výpočet poistného robí z časovej, čiže čiastočne amortizovanej hodnoty auta,“ vysvetľuje analytik. Škody v rámci pripoistenia sa navyše stávajú menej často, preto sú takéto poistky lacnejšie oproti tým, ktoré kryjú častejšie škody.

M. Búlik pripomína, že je veľmi dôležité pozerať sa aj na poistné limity pre jednotlivé riziká a ďalšie obmedzenia ako je napríklad limitovanie platnosti plnenia výlučne na Slovensko. „Niekedy je na prvý pohľad lákavé mať v základnej cene zahrnuté aj pripoistenie stretu so zverou, avšak kvôli symbolickému limitu plnenia ide vlastne o zbytočnosť. Ak mi skutočne záleží na reálnej ochrane auta pred vybranými rizikami, je dostatočná poistná suma voči hodnote vozidla, cenám náhradných dielov a práce servisov absolútne kľúčová,“ tvrdí.

Pri pripoistení je podľa odborníkov takisto dôležité vyhnúť sa takzvanej duplicite. Napríklad asistenčná služba často obsahuje rovnakú pomoc a limity pre opravu defektu namieste či pomoc pri natankovaní nesprávneho paliva pri povinnom zmluvnom poistení aj ako pripoistenie, preto je zbytočné platiť za túto službu dvakrát.

„Najvyššie škody môžu majiteľovi vzniknúť pri krádeži vozidla. Ak je limit poistného plnenia dostatočný, je cena za pripoistenie k PZP pre prípad krádeže v princípe vo všetkých poisťovniach viac ako výhodná. Naopak, pripoistenie stretu so zverou často obsahuje pomerne nízke až symbolické limity poistného plnenia a oplatí sa len pri niektorých poistných produktoch. Poistenie skla by som však rozhodne zvážil, zvlášť ak má staršie auto v čelnom skle zabudované rôzne senzory. V takom prípade však treba siahnuť po poistení s najvyšším limitom poistného plnenia. Naopak, pri starých autách bez elektroniky v čelnom skle vyhovujú v princípe všetky ponuky, keďže výmena čelného skla je zásadne lacnejšia,“ vysvetľuje M. Búlik.

pripoistenie k PZP
Pripoistenie k PZP ponúkajú poisťovne na slovenskom trhu v rôznych formách. (foto: Miroslav Homola)

Čo ponúkajú poisťovne a koľko to stojí

Samotná cena za pripoistenie k PZP je rôzna, každá poisťovňa má svoju cenovú stratégiu a odlišné kombinácie poistných rizík doplnených k PZP menia aj výhodnosť poistného. Napríklad cena pripoistenia skla je podľa Š. Fajnora na úrovni zhruba desať až 14 percent z poistnej sumy, alebo limitu na čelné sklo. Ak si niekto zvolí toto pripoistenie s poistnou sumou 600 eur, tak bude platiť okolo 60 eur. Stret so zverou stoji zhruba 20 percent zo zvoleného limitu. „Samozrejme je možné dojednať aj lacnejšie pripoistenia. Napríklad živel stojí zhruba pod jedno percento zo svojho limitu,“ dodáva Š. Fajnor.

Komunálna poisťovňa:

 • Komunálna poisťovňa ponúka k PZP pripoistenie poškodenia čelného skla, náhodný stret so zvieraťom a krádež vozidla. Pripoistenie čelného skla sa vzťahuje na nepredvídané poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla.
 • Pri čelnom skle ide o škody spôsobené kamienkami odletujúcimi od okolitých vozidiel, haváriu, živelnú pohromu, vandalizmus, neoprávnené užívanie motorového vozidla a podobne.
 • Predmetom pripoistenia stretu so zvieraťom je poškodenie alebo zničenie motorového vozidla v dôsledku náhodného priameho stretu so zvieraťom na pozemnej komunikácii. Rozumie sa ním priama zrážka vozidla so zvieraťom, bez ohľadu na mieru zavinenia vodiča poisteného vozidla.
 • Pripoistenie krádeže a lúpeže zahŕňa krádež alebo lúpež celého poisteného vozidla, vrátane jeho obvyklej, povinnej a doplnkovej výbavy.
 • Pripoistenia možno dojednať už od 20 eur ročne za jedno doplnkové poistenie. Pri uzatvorení viacerých pripoistení sa klientovi znižuje sadzba z celkovej ceny pripoistení. Pri dvoch pripoisteniach o päť percent a pri troch o desať percent.

Poisťovňa Kooperativa:

 • Poisťovňa Kooperativa má ako súčasť PZP pre svojich klientov zdarma krytie ďalších rizík prostredníctvom verejných prísľubov k poisteniu PZP. Ide o poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla, poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, poistenie batožiny, poistenie stretu so zverou.
 • Kooperativa neponúka samostatne platené pripoistenia v rámci PZP.

Poisťovňa Wüstenrot:

 • Poisťovňa Wüstenrot ponúka pripoistenie pre prípad stretu so zverou, kde kryje škody, ktoré spôsobí zver v priamom kontakte s motorovým vozidlom. V ponuke je aj pripoistenie k PZP pred živelnými pohromami ako povodne, víchrice alebo krupobitie či pripoistenie úrazu v aute pre vodiča a všetkých spolucestujúcich vo vozidle v prípade trvalých následkov a smrti. V ponuke je aj pripoistenie v prípade poškodenia alebo zničenia čelného, bočných alebo zadného skla. V rámci pripoistenia právnej ochrany majú klienti k dispozícii nonstop bezplatné právne poradenstvo doma a v zahraničí spojené s tlmočením, pričom poisťovňa hradí aj finančné náklady potrebné na presadzovanie oprávnených záujmov klienta.
 • Pripoistenie pre prípad stretu so zverou: ročné poistné 59 eur/poistná suma 4 000 eur
 • Pripoistenie pre prípad živelnej udalosti: ročné poistné 19 eur/poistná suma 4 000 eur
 • Pripoistenie úrazu v aute: ročné poistné 24 eur/poistná suma 35 000 eur
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik: ročné poistné 36 eur/poistná suma 35 000 eur
 • Pripoistenie skiel:
  • ročné poistné 33 eur/poistná suma 300 eur
  • ročné poistné 62 eur/poistná suma 500 eur
  • ročné poistné 99 eur/poistná suma 800 eur
  • ročné poistné 124 eur/poistná suma 1 000 eur

Generali Poisťovňa:

 • Generali dáva v rámci pripoistenia na výber z troch balíkov poistného krytia. V závislosti od zvoleného balíka je pri povinnom zmluvnom poistení poistený napríklad aj úraz dopravovaných osôb, ktoré kryje celú posádku v prípade úmrtia, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb vrátane vodiča.
 • Riziko živel a hlodavec preplatí poškodenia spôsobené prírodnými živlami ako krupobitie, víchrica, povodeň, zosuv pôdy a poškodenie hlodavcami, napríklad rozhryzenie káblov. V ponuke je aj pripoistenie stretu so zverou.
 • Riziko výtlk poskytne poistné plnenie v prípade poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky. Poškodenia následkom defektu alebo vandalizmu kryje poisťovňa v pripoistení pneumatík.
 • Ku každému z troch balíčkov PZP si klienti môžu tiež pripoistiť čelné sklo, ktoré kryje poškodenie v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu či odleteného kamienka alebo krádež auta.
 • Najmenší balíček M obsahuje len základné PZP s asistenčnými službami.
 • V balíčku L je k tomu navyše úraz dopravovaných osôb, škody následkom živlov, hlodavcov a výtlku.
 • V balíčku XL sú k tomu navyše kryté riziká ako stret so zverou, poškodenie pneumatík či prémiové asistenčné služby.
 • Cena pripoistení za čelné sklo a krádež nie je pevne daná, ale odvíja sa od viacerých parametrov vozidla, ako je cena a vek vozidla, výkon vozidla, ale napríklad aj región, z ktorého vodič pochádza.

Poisťovňa Union:

 • Poisťovňa Union ponúka pripoistenie stretu so zverou, proti živelným udalostiam, proti krádeži, skiel vozidla, občianskej zodpovednosti, pripoistenie asistenčnej udalosti či úrazu vodiča a posádky.
  • Pripoistenie stretu so zverou (na poistnú sumu 2 500 €, 5 000 €, alebo 7 500 € pri 10 % spoluúčasti).
  • Pripoistenie proti živelným udalostiam (na poistnú sumu 2 500 € pri 10 % spoluúčasti).
  • Pripoistenie proti krádeži (na poistnú sumu 6 000 € pri 10 % spoluúčasti).
  • Pripoistenie skiel vozidla (200 €, 300 €, alebo 550 € pri 10 % spoluúčasti).
  • Pripoistenie občianskej zodpovednosti (až do výšky 50 000 € pri 50 € spoluúčasti).
  • Pripoistenie asistenčnej udalosti (balík Klasik s limitom krytia 150 € alebo balík EXTRA s limitom krytia 1 000 €).
  • Pripoistenie úrazu vodiča a posádky ( smrť v dôsledku úrazu s limitom 10 000 €, trvalé následky úrazu s limitom 10 000 €, denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu 20 €/deň).
 • Cena jednotlivých pripoistení je závislá od výberu limitu, prípadne poistnej sumy vozidla.

ČSOB poisťovňa:

 • Poisťovňa ČSOB ponúka pripoistenie stretu auta so zverou, živelné udalosti, skiel či pripoistenie krádeže vozidla.
  • Stret auta so zverou (spoluúčasť 200 €, limit 3 000 €, cena 59 €)
  • Živelná udalosť (spoluúčasť 200 €, limit 2 500 €, cena 16 €)
  • Pripoistenie skiel:
   • spoluúčasť 10 %, limit 150 €, cena 20 €
   • spoluúčasť 10 %, limit 300 €, cena 36 €
   • spoluúčasť 10 %, limit 500 €, cena 60 €
   • spoluúčasť 10 %, limit 1 000 €, cena 135,50 €

Allianz – Slovenská poisťovňa:

 • V rámci PZP si klienti Allianz SP môžu pripoistiť úraz vodiča, asistenčné služby a právnu pomoc. Tieto pripoistenia sa nedajú dojednať samostatne, ale len ako súčasť balíka PZP, preto cena je klientovi vyčíslená ako finálna cena za celý balík PZP.
 • Samotná cena PZP pritom závisí od viacerých faktorov, ako sú značka a vek vozidla, vek klienta, trvalé bydlisko, skutočnosť či sa jedná o fyzickú osobu alebo podnikateľský subjekt. Do úvahy sa berie aj škodovosť.

Koľko zaplatíte za pripoistenie k PZP

Vozidlo: Suzuki S-Cross, benzín 1,4 l, ročník 2018

Cena PZP bez pripoistení: 108 eur (Uniqa), 110 eur (Kooperativa), 112 eur (Uniqa), 120 eur (Komunálna poisťovňa), 122 eur (Wüstenrot), 130 eur (Allianz – SP), 148 eur (ČSOB), 150 eur (Union) a 172 eur (Generali).

Pripoistenie k PZP:

 • Poistenie skla zvýši cenu vo Wustenrot o 32 eur, v Komunálnej poisťovni o 35 eur, v Uniqa o 37 eur, v Union o 44 eur, ČSOB o 58 eur, ale v Generali len o 12 eur.
 • Poistenie krádeže zvýši cenu v Union o 22 eur (poistný limit 6 000 eur), v Uniqa o 34 eur (poistný limit 5 000 eur), v Komunálnej poisťovni o 35 eur (poistný limit 5 000 eur), ČSOB o 33 eur (poistný limit 4 000 eur), ale v Generali len o jedno euro s limitom poistného plnenia 4 000 eur.
 • Poistenie pre prípad stretu so zverou zvýši cenu v Komunálnej poisťovni o 25 eur, v Union o 32 eur, v Generali o 39 eur, vo Wüstenrot o 57 eur, v Uniqa o 58 eur a v ČSOB o 59 eur. V Kooperatíve je stret so zverou zahrnutý v základnej cene, ale len so symbolickým poistným plnením 250 eur.

Zdroj: OVB Allfinanz Slovensko

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: