(PR) Daň z poistenia je súčasťou nášho poistného trhu od 1. 1. 2019. Už druhý rok po sebe je preto možné pripraviť medziročné porovnanie výberu dane a zároveň vyčísliť sumy prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. Pozrite sa, ako to v jednotlivých segmentoch poistenia vyzerá.


V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 a 2020 v členení podľa jednotlivých odvetví neživotného poistenia.

V zmysle zákona o dani z poistenia sa daň nevzťahuje na PZP poistenie, ktoré je zaradené do odvetvia s poradovým číslom 10.

Daň z poistenia vstúpila do účinnosti 1. 1. 2019, vzdelávacia spoločnosť Efiba pripravila medziročné porovnanie jej výberu.

Daň z poistenia musí zaplatiť poisťovňa z prijatého poistného zo zmlúv neživotného poistenia s výnimkou PZP. Spadá sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Poisťovne sú povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov – od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.

V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka.

Za zdaňovacie obdobie 2020 predstavovala výška zaplatenej dane 73,304 mil. eur. Aká daň z poistenia bola odvedená za rok 2021?

V porovnaní s rokom 2020 sa jedná o nárast sumy odvedenej dane v hodnote 4,718 mil €, t.j. o 6,1 %.

Z hľadiska jednotlivých odvetví neživotného poistenia najvýznamnejšie narástol objem dane v poistení dopravy tovaru, nominálne o 2,3 mil eur, výška prijatého poistného (základ dane) dosiahla 8,34 mil €. Práve aj na tento fakt reagujú pripravované SIBAF® workshopy & semináre, ktoré sa uskutočnia 14. júna a hlavnou témou ktorých bude práve téma poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu. Registrovať sa na vzdelávacie podujatie môžete tu.

Nárast o 10% dosiahlo aj odvetvie poistenia majetku (mimo dopravných prostriedkov) v nominálnom raste zaplatenej dane o cca 1,6 mil €.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete prehľad a základu dane (zaplateného poistného) a odvedenej dane z poistenia za roky 2021 a 2020.

Daň z poistenia za rok 2021 je vyššia o takmer 5 miliónov eur