Počas desiatich mesiacov minulého roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla úvery so zárukou 179 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Priemerná výška úveru bola 169-tisíc eur. Záruku poskytol ešte vlani v marci Európsky investičný fond. Ide o záručný rámec na podporu rýchlejšieho zotavenia malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie.


Záruka tvorila 70 percent istiny úverov. Najviac čerpaných úverov bolo v sektoroch obchodu, priemyselnej výroby, stavebníctva a služieb. Väčšina úverov bola čerpaná na prevádzkové účely, investičné úvery tvorili tretinu objemu všetkých úverov. Úverový program bol ukončený ešte v decembri 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: