Výskumný tím spoločnosti Atos spolu so spoločnosťou Sféra, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a  Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied vyvíja nástroje a systémy pre budovanie inteligentných sietí a decentralizovaných sústav. Informovali o tom v tlačovej správe.


Cieľom výskumu je, aby energiu, ktorú ľudia vyrobia cez fotovoltické panely, pokryla ich spotrebu. Tú, ktorú nespotrebujú, môžu potom okamžite predať. Chcú tiež, aby slnečné kolektory z domácnosti počas pracovného dňa mohli dodávať energiu napríklad neďalekej škole, ktorá bude zase dodávať energiu domácnosti počas víkendov a sviatkov. Všetky prebytky by sa umiestnili na trh.

„Cieľom projektu je zvýšiť podiel alternatívnych zdrojov v celkovom portfóliu výroby elektriny. Po jeho skončení by všetci účastníci mali poznať základné parametre výhodnosti fungovania takýchto zdrojov a decentralizovaných sietí. Týka sa to tých, ktorí budú energiu vyrábať, ktorú ju budú spotrebúvať, ktorí s ňou budú obchodovať a tých, ktorí do týchto sietí budú investovať,“ vysvetľuje Roman Behul, ktorý projekt zastrešuje v spoločnosti Atos.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: