Využívanie štátnych školiacich, kúpeľných a rôznych rekreačných zariadení je neefektívne a súčasné nastavenie ich fungovania neumožňuje ďalší rozvoj a modernizáciu. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). V kontrolovaných zariadeniach boli porušené rozpočtové pravidlá, vrátane porušenia finančnej disciplíny vo výške viac ako 400-tisíc eur, ich kapacity boli v prevažnej miere využívané nedostatočne.

Kontrolóri tiež našli nedostatky v zriaďovacích listinách, účtovníctve, porušenia zákona o verejnom obstarávaní a Zákonníka práce, keď okrem iného zamestnanci na dohodu o vykonaní práce pracovali viac ako povolený počet hodín v priebehu jedného dňa. Národní audítori negatívne hodnotia vnútorný kontrolný systém, ktorý nedokázal zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: