Priemerná suma dôchodku v starobe vo februári stúpla na 512,45 eura. Medziročne sa priemerné starobné dôchodky zvýšili o 2,67 percenta. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne. Oproti predošlému januáru rástla penzia len o necelé euro. Priemerný dôchodok za január totiž dosiahol úroveň 511,63 eura.


Priemerná výška dôchodku pri predčasnej penzii dosiahla 504,73 eura mesačne, invalidný dôchodok do 70 percent dosiahol v januári 229,34 eura mesačne, invalidný nad 70 percent zase 414,99 eura mesačne, suma vdovského dôchodku je 286,87 eura, vdoveckého 231,74 eura a priemerná výška dôchodku pre siroty je 153,51 eura mesačne.

Priemerná suma dôchodku

Druh penziek 29. februáru 2020k 28. februáru 2021k 28. februáru 2022
Starobný481,79 €499,11 €512,45 €
Predčasný starobný445,65 €487,56 €504,73 €
Invalidný do 70 %216,34 €223,94 €229,34 €
Invalidný nad 70 %391,81 €405,50 €414,99 €
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných)283,63 €291,73 €297,12 €
Vdovský271,26 €280,23 €286,87 €
Vdovecký215,65 €225,07 €231,74 €
Sirotský142,62 €148,15 €153,51 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa/priemerná suma dôchodku

Vo februári tohto roka poberalo starobný dôchodok celkovo 1 090 307 ľudí. Oproti januáru 2022 ich počet klesol o 89 penzistov. Ešte pred dvomi rokmi ich bolo o vyše 4 800 menej. Predčasnú penziu poberalo vo februári 12 332 ľudí, invalidných dôchodcov bolo 226 446, vdovských 286 059, vdoveckých 50 223 a sirotských 20 994.

Suma dôchodku
Priemerná suma dôchodku v starobe vo februári stúpla na 512,45 eura. (ilustračné foto: Unsplash)

Počet vyplácaných dôchodkov

Druh penziek 29. februáru 2020k 28. februáru 2021k 28. februáru 2022
Starobný1 082 5441 085 4271 090 307
Predčasný starobný13 58911 98412 332
Invalidný234 749232 526226 446
Vdovský291 145286 656286 059
Vdovecký49 26448 85450 223
Sirotský21 21020 77220 994
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodky vypláca Sociálna poisťovňa. Dôchodkové dávky pritom majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.

Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.

Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.