Štatistický úrad SR zverejnil prvé výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021. Vyplýva z nich, že počet obyvateľov Slovenska na začiatku tohto roka dosahoval 5 449 270.


Z výsledkov zároveň vyplýva, že v mestách žije 53,2 percenta ľudí a na vidieku 46,8 percenta. Z celkového počtu obyvateľov Slovenska je 49 percent mužov a 51 percent žien.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: