Preventívna akcia, v rámci ktorej daniari vo februári tohto roka zaslali takmer 13-tisíc daňovníkom listy, mala nízke náklady a štátnemu rozpočtu to prinieslo 2,5 milióna eur. Tak vyhodnotila Finančná správa SR metódu, pomocou ktorej ľudí upozornila na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň. Daniari chcú v praxi preventívneho upozorňovania aj pokračovať.

Daniari vypočítali, že z dodatočných 2,5 milióna eur získali približne 1,8 milióna eur od ľudí, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Ďalších približne 700-tisíc eur sa podarilo získať od potenciálnych daňovníkov, ktorí podľa finančnej správy mali vďaka listovej akcii už vedomie o povinnosti a podali daňové priznanie za vlaňajšok. Daniari sa chcú zamerať aj na tých, ktorí nereagovali.

„Napriek pozitívnemu vplyvu upozornení totiž zostalo približne 9 290 daňovníkov z celkového počtu 15 110, ktorí príjem vôbec nepriznali. Viac ako dve tretiny upozornení bolo poslaných ex-post, z čoho navyše vyplýva dorubenie úrokov z dlžnej sumy, pričom vo väčšine prípadov je ročná sadzba na výpočet úroku z omeškania 15 percent,“ vysvetľuje hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Vláda však schválila odpustenie úrokov daňovníkom, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára budúceho roka, na úrokoch sa tak odpustí približne 500-tisíc eur. „Cieľom je ukázať daňovníkom, že dobrovoľné plnenie si daňových povinností, aj keď až po výzve od správcu dane, sa oplatí,“ dodala M. Rybanská. Pre nezaplatenú daň o peniaze prichádzajú najmä obce a mestá.